Renovatie hoofdplatform Rotterdam The Hague Airport

Ooms Construction werkte in opdracht van Rotterdam The Hague Airport aan het vervangen van het hoofdplatform. Hierbij werd samengewerkt met onder meer Reef Infra (betonverharding), Aduco (cementgebonden fundering) en van Rens Mobiliteit (markeringen en verkeersafzettingen). Het werk kenmerkt zich door de complexiteit om gedurende het operationeel blijven van de luchthaven de werkzaamheden in een beperkt tijdpad uit te voeren met een hoogwaardige kwaliteit. Door het uitwerken van een slimme fasering is overzicht en werkruimte gecreëerd, waardoor er veilig en efficiënt gewerkt kan worden. Inmiddels zijn Fase 1 en Fase 2 van de platformrenovatie afgerond en in gebruik genomen. Deze tweede fase stond in het teken van de sloopwerkzaamheden van de oude betonverharding van de vliegtuigopstelplaatsen. Na deze afronding zijn er drie nieuwe vliegtuigopstelplaatsen beschikbaar. Deze laatste fase 4 is ook afgerond en was twee keer zo groot als de voorgaande fases en betrof het gebied voor het terminalgebouw. Wij hebben de fundering gemaakt en het aanbrengen van het beton is door Reef Infra uitgevoerd. De opening van het vliegtuigplatform vond plaats op 21 juni 2017.

Opdrachtgever:
Rotterdam The Hague Airport
Locatie:
Rotterdam
Landen:
Nederland
Markten:
Civiele infra
Rotterdam Airport
003
2C4A2678
2C4A2591
2C4A2537
2C4A2514
2C4A2676
2C4A2709
pb_20160425D7200-0025
pb_20160425D7200-0060
pb_20160425D7200-0078
pb_20160425D7200-0107
pb_20160425D7200-0124
pb_20160425D7200-0129
pb_20160519D7200-0017
pb_20160520D7200-0112
Tekening fase 1
Tekening fase 2
Fase 2 afgerond met vliegtuig 1
Airport Rotterdam 05
Airport Rotterdam 02
Foto (21)
Foto (22)
Foto (35)
Foto (39)

Werkzaamheden

Ooms Construction heeft onder meer het asfalt vervangen door hoogwaardig polymeer asfalt. Daarnaast is de onderliggende riolering en de bijbehorende verlichting vervangen. Het bestaande betonnen platform was inmiddels zestig jaar oud en de technische levensduur was verstreken. Een belangrijk aspect van het project is dat alle activiteiten zodanig gefaseerd zijn uitgevoerd, dat het vliegverkeer, het in- en uittaxiën en het afhandelen van vliegtuigen geen hinder ondervond van de werkzaamheden. Zo dienden er minimaal zeven vliegtuigopstelplaatsen in gebruik te blijven tijdens de renovatie.

Planning

Beide partijen tekenden op vrijdag 26 februari 2016 de samenwerkingsovereenkomst. Op donderdag 17 maart 2016 was de aftrap van dit werk. De renovatie wordt in vier tot vijf fases uitgevoerd. Het vernieuwde platform is eind april 2017 operationeel opgeleverd. De officiële opening vond plaats op 21 juni 2017. Inmiddels zijn fase 1 en fase 2 van de platformrenovatie afgerond en in gebruik genomen. Deze tweede fase stond in het teken van de sloopwerkzaamheden van de oude betonverharding van de vliegtuigopstelplaatsen. Na deze afronding zijn er drie nieuwe vliegtuigopstelplaatsen beschikbaar. De laatste fase 4 was twee keer zo groot als de voorgaande fases en betrof het gebied voor het terminalgebouw. We hebben de fundering afgerond en het aanbrengen van het beton is door Reef Infra uitgevoerd. Het gehele vliegtuigplatform was eind april 2017 gereed. De officiële opening vond plaats op woensdag 21 juni 2017.

Bijzonderheden

Ooms Construction heeft de economisch meest voordelige inschrijving gedaan in de zogenaamde EMVI-aanbesteding van Rotterdam The Hague Airport. Door het uitwerken van een slimme fasering heeft Ooms Construction overzicht en werkruimte gecreëerd, waardoor er veilig en efficiënt gewerkt kan worden. Ooms Construction zal de werkzaamheden uitvoeren met zo min mogelijk bouwhinder voor de omgeving en gebruik maken van een geoptimaliseerde vorm van kwaliteitsbeheersing en logistiek.