RIVM en CBG

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf bouwt MEET Strukton de nieuwe huisvesting van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Beide instituten zijn onderdeel van het ministerie van VWS. In het najaar van 2021 betrekken medewerkers het nieuwe gebouw.

Opdrachtgever:
Rijksvastgoedbedrijf
Locatie:
Utrecht
Landen:
Nederland
Markten:
Techniek en gebouwen
Specialismen:
Pps
RIVM24_SnelwegA27_Pro_520_355
RIVM04_Entreehof_project carousel_520x355
RIVM07_CentraleHal_project carousel_520x355
RIVM10_Labcluster_project carousel_520x355
RIVM11_Lab-b-2-4-2_project carousel_520x355
RIVM13_Collegezaal_project carousel_520x355
RIVM14_Foyervergadercentrum_project carousel_520x355
RIVM15_Restaurant_project carousel_520x355
RIVM20_AuditoriumDubbel_project carousel_520x355

Het project

MEET Strukton heeft een integraal voorstel ontwikkeld waarbij kwaliteit voorop staat in alle onderdelen van het project. De hoogste kwaliteit heeft op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) geresulteerd in de beste aanbieding. De uitgangspunten zijn onder meer terug te zien in de ruimtelijkheid van het ontwerp, de functionaliteit van het gebouw en de kwalitatieve dienstverlening.

Open en duurzaam gebouw

Het flexibele, duurzame en energiezuinige glazen gebouw bestaat uit 18 verdiepingen. Het is een landmark aan de A27 en baken voor de Uithof. Ongeveer een derde deel van het gebouw bestaat uit laboratoria. De kantoren zijn ingericht volgens het principe van het nieuwe werken. Verder is er parkeergelegenheid voor auto's, motoren en fietsen.

 • ca. 70.000 m2 vloeroppervlak, exclusief parkeren en stalling
 • waarvan ca. 17.000 m2 laboratoria
 • 2200 medewerkers
 • 1675 (flex)werkplekken
 • 80 meter hoog gebouw
 • 18 verdiepingen
 • per verdieping ca. 144 werkplekken, 19 informele overlegruimten en 40 laboratoria
 • 2 meetvelden (begane grond en dak)
 • 1 mobiel Chemisch Biologisch laboratorium
 • 1 grand café
 • 1 restaurant
 • 1 sportruimte
 • 24 vergaderzalen
 • 5 ontmoetingspleinen
 • stalling voor 850 fietsen
 • stalling voor 25 motoren
 • 48 parkeerplaatsen voor bedrijfsauto's

Het integrale ontwerp voor het gebouw en 25 jaar exploitatie is tot stand gekomen door Felix Claus Dick van Wageningen Architecten, H+N+S Landschapsarchitecten, oth_architecten, DeernsPEUTZVan Rossum Raadgevende Ingenieurs, Vermaat Groep, YASK, YxionMazars en Rebel.

Planning

 • Sloop Wentgebouw: 2013 - 2014
 • Bekendmaking ontwerp en opdrachtnemer: zomer 2014
 • Start bouw: 2017
 • Ingebruikname gebouw: 2021

Duurzaam

Het gebouw voldoet aan de hoge duurzaamheidskenmerken voor het gebouw en de exploitatie ervan. Het moet een voorbeeldfunctie krijgen op het gebied van duurzaam bouwen en exploiteren.

De duurzaamheidskenmerken worden beoordeeld door de BREEAM Methode (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Speciaal voor RIVM is een er een keurmerk ontwikkeld voor gebouwen waarin ook laboratoria zijn gevestigd.

Het nieuwe gebouw is duurzaam in vele facetten. Het gebouw is toekomstbestendig door zijn:

 • robuuste constructieve opzet
 • kolomvrije werkgebieden
 • ruime verdiepingshoogte
 • flexibele invulling 
 • capaciteit in verticale transportvoorzieningen

Daarnaast is het gebouw energiezuinig door het stimuleren van het gebruik van trappen en door de gekozen installatietechnische systemen, opwekking en apparatuur. De koeling en verwarming van het gebouw is energieneutraal, waarbij de benodigde energie zoveel mogelijk lokaal op duurzame wijze wordt opgewekt. Bovendien worden de bestaande funderingen waar mogelijk benut in ons fundatieplan, en proberen wij de keten van sloop van het bestaande pand en de nieuwbouw van het instituut te sluiten, door direct hergebruik van sloopmateriaal te onderzoeken.

Het gebouw is vormgegeven in een zichtbaar duurzame, groene huisvesting, waarin groenvoorzieningen binnen en buiten, evenals licht, ruimte en uitzicht, bijdragen aan een prettige en gezonde beleving van het gebouw en haar omgeving. Verder dragen de groene daken en wanden bij aan isolatie in zowel de winter (warmte vasthouden) als in de zomer (koelte).

BREEAM Outstanding

Augustus 2015 is het BREEAM Outstanding-ontwerpcertificaat voor de nieuwbouw van het RIVM en CBG toegekend. De hoogste score ooit voor een project van een dergelijke omvang en complexiteit. MEET Strukton ontwerpt, bouwt, onderhoudt en exploiteert de nieuwe huisvesting voor de duur van 25 jaar. Voor al deze facetten voldoet het ontwerp van het nieuwe RIVM/CBG-gebouw voor 94 procent aan de duurzame kenmerken van BREEAM. Lees meer

PPS

De nieuwbouw is een pps-constructie (publiek-private samenwerking) met een DBFMO-contract. De nieuwe huisvesting van het RIVM en het CBG is het eerste pps-project in Nederland voor een overheidsgebouw dat ook laboratoria bevat.

Bij een DBFMO-contract komen ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie voor een lange periode in handen van één private partij te liggen. Door de combinatie van bouw en 25 jaar dienstverlening komt er een kwalitatief hoogwaardiger gebouw tegen lagere kosten.

Het Rijk wil duurzame, flexibele en innovatieve rijkshuisvesting voor een optimale prijs. Voor zulke huisvesting moeten voor en tijdens de aanbesteding de behoeften van de toekomstige bewoners goed worden overwogen - van het aantal werkplekken tot en met de schoonmaak, beveiliging, catering en onderhoud. Dat leidt tot innovatieve, duurzame en voordelige oplossingen. De Rijksgebouwendienst is verantwoordelijk voor de rijkshuisvesting.

Na oplevering van het gebouw start de exploitatiefase van 25 jaar. Hiervoor wordt een nieuwe DBMO-organisatie (MEET RIVM CBG) opgericht. Zij nemen alle voorkomende facliliteiten uit handen. Van een schoon bureau tot en met een gezonde lunch.