Moreelsebrug Utrecht

Struktondochter Colijn heeft de Moreelsebrug (voorheen Rabobrug) gebouwd: een brug voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en de westkant van Utrecht. De brug is een belangrijke schakel in het netwerk van hoofdfietsroutes. De totale lengte wordt circa 275 meter en loopt vanaf de Croeselaan tussen de Knoopkazerne en de Rabobank, over het spoor richting het Moreelsepark.

Opdrachtgever:
Gemeente Utrecht
Locatie:
Utrecht
Landen:
Nederland
Markten:
Civiele infra
Moreelsebrug 001
Strukton Moreelseburg 520x355
Utrecht (7)
2016_12_014 Moreelsbrug_news overview

Projectdetails

De brug is ca. 10 meter breed en is aangelegd als nieuwe 'interwijkverbinding', vooralsnog zonder trappen naar de perrons. In de toekomst kunnen de trappen alsnog worden aangebracht, hier is bij het ontwerp rekening mee gehouden. Kenmerkend voor de brug is de rij 'ijzerbomen' bovenop de brug.

Passen en meten

In een vol gebied als het Stationsgebied is bouwen over het spoor ingewikkeld, het is passen en meten en er moet met veel factoren en aangrenzende projecten rekening worden gehouden. De aanlanding van de brug was er één van. Aan de oostkant komt de brug uit bij het drukke Moreelsepark. Aan de westkant moet rekening gehouden worden met de toekomstige ontwikkelingen op en rond het terrein van de Knoopkazerne.

Klaar voor de toekomst

Om de doorstroming van treinen op en rond Utrecht Centraal te verbeteren wordt een aantal perrons verlegd. Deze verbetering zorgt voor minder wissels op en rondom Utrecht Centraal. De steunpunten van de brug zijn zodanig geplaatst dat ze goed op de toekomstige verlegde perrons komen te liggen.

Planning

De werkzaamheden zijn in mei 2015 gestart. BSB Staalbouw zal een groot gedeelte van de werkzaamheden uitvoeren. De brug is december 2016 opgeleverd.


Bron: www.CU2030.nl