Ministerie van Financiën Den Haag

De hoofdzetel van het ministerie van Financiën in Den Haag is tussen 2007 en 2008 ingrijpend gerenoveerd. Het voorheen gesloten Financiëngebouw kreeg een eigentijdse, duurzame en transparante uitstraling. Het is het eerste pps-project voor de rijkshuisvesting en is hiermee richtinggevend voor lopende en toekomstige projecten.

Opdrachtgever:
Rijksgebouwendienst en ministerie van Financiën
Locatie:
Den Haag
Specialismen:
Pps
Atrium_MinFin_Pro
Kantoorverdieping_MinFin
MinFin_doorgang
Ministerie_Financien_Wintertuin_closeup
Financien_hoek_Korte_Voorhout

Algemeen

Doel van opdrachtgever de Rijksgebouwendienst was een grondige renovatie van het oude ministeriegebouw. Er moest een centrale ontmoetingsruimte voor medewerkers komen en een meer open en transparante uitstraling naar de buitenwereld.

Het Financiëngebouw was begin jaren '70 gebouwd en tot 2007 ongewijzigd gebleven. Het gebouw was aan het eind van zijn levensduur. Het had sterk verouderde installaties, had nog enkel glas en een inefficiënte en verouderde inrichting. De installaties moesten worden vernieuwd en de gevels aangepast. Dit was zo'n ingrijpende operatie dat Financiën besloot alle mankementen aan te pakken en het gebouw in één keer aan te passen aan de eisen van deze tijd. Uitgangspunt hierbij was dat één ingrijpende renovatie goedkoper is dan het gebouw stukje bij beetje op te knappen.

Dit betreft een DBFMO-contract met een waarde van 173 miljoen euro NCW (netto contante waarde, exclusief btw). Het project omvat een kantoorgebouw met restaurant, sportvoorziening, bibliotheek, vergadercentrum, receptie, tuinen, bar, parkeergarage (100 plaatsen) en een fietsenstalling. Naast de financiering en de realisatie is Strukton met Safire verantwoordelijk voor onderhoud en exploitatiemanagement waaronder facilitaire dienstverlening (schoonmaak, catering, energielevering incl. volumerisico, deel van de beveiliging) voor 25 jaar.

Meerwaarde PPS

 • Dit is het eerste project in Nederland waarbij de rijkshuisvesting via een publiek-private samenwerking is aanbesteed. Er zijn standaarden ontwikkeld (dbfmo-contract, outputspecificatie, betalingsmechanismen, monitoringssysteem) die zijn toegepast bij andere huisvestingsprojecten, waaronder de Kromhout Kazerne in Utrecht en de Dienst Uitvoering Onderwijs en Belastingdienst Groningen. Het project dient als belangrijk voorbeeld voor andere opdrachtgevers die dbfmo overwegen.
 • Het Financiëngebouw is in amper twee jaar tijd getransformeerd van een gesloten, introvert en moeilijk toegankelijk gebouw in een modern, transparant en duurzaam ministerie. Hierbij is een stuk stad aan Den Haag ‘teruggegeven’ door twee doorbraken te maken en het zogenoemde Platanenhof aan te leggen.
 • Het gerenoveerde gebouw (66.000 m2 bvo) heeft 1.860 werkplekken, dat zijn 250 werkplekken meer dan het oorspronkelijke gebouw.

Bijzonderheden:

 • Over all winnaar PPS Award 2011 van Building Business/IPFA als beste voorbeeldproject
 • Regionale prijsuitreiking van BNA Gebouw van het Jaar 2009. Winnaar prijs voor de regio's Delta en Noordwest/Centrum (NW/C)
 • Rijksinkooptijger 2008 in de categorie ‘De aanbesteding waar wij trots op zijn’
 • Winnaar van de Nederlandse Bouwprijs 2007 in de categorie 'Integraal ontwerpen en bouwen én de publieksprijs Nederlandse Bouwprijs 2007'
 • Finalist bij de PPF Award 2007 in de categrie 'Best European Project tot sign'

Status & Planning

De renovatie van Financiën is een goed voorbeeld van hergebruik waarbij het verleden niet is uitgepoetst, de toekomst doorslaggevend is en de gebruiker centraal staat. De realisatie is tijdig en binnen budget voltooid en de architectonische kwaliteit is gehandhaafd. Dit project bevindt zich sinds 2008 in de operationele fase. De planning zag er als volgt uit:

 • Aanwijzing tot voorkeursinschrijver Safire: februari 2006
 • Contractondertekening: 2 november 2006
 • Financial close: 11 december 2006
 • Bouwperiode: januari 2007 - november 2008
 • Hoogste punt bereikt: 4 oktober 2007
 • Beschikbaarheidcertificaat verstrekt aan Safire: november 2008
 • Start van de exploitatiefase: 1 december 2008
 • Officiële opening door Koningin Beatrix: 12 maart 2009

Renovatie Ministerie van Financiën

_N1uRZzmKGY