Hogeschool Utrecht

De opdracht voor nieuwbouw en aansluitend 15 jaar onderhoud is door de Hogeschool Utrecht gegund aan het consortium SPARK, dat bestaat uit Strukton Worksphere en BESIX. Duurzaamheid, BREEAM excellent, is het uitgangspunt voor dit nieuwe thuis van zeven instituten van de HU. Zomer 2018 is de nieuwbouw opgeleverd.

Duurzaam

Duurzaamheid heeft vanaf het begin van het ontwerpproces centraal gestaan bij het ontwerpproces voor de nieuwe huisvesting van de Hogeschool Utrecht.

Dit heeft zich onder andere vertaald in de toepassing van ledverlichting, warmte-koudeopslag en PV-cellen, waardoor het gebouw de basis legt voor energieneutraliteit. Het gekozen installatieconcept draagt niet alleen bij aan duurzaamheidsdoelstellingen; het borgt bovenal een prettig en comfortabel binnenklimaat voor de gebruikers. BREEAM-excellent is hierbij ons uitgangspunt.

Lees de case duurzame Hogeschool Utrecht

Case Hogeschool Utrecht - coverCase Hogeschool Utrecht (pdf, 938 kB) 

 

 

Exploitatie

Ook in de 15 jaar exploitatiefase wordt het onderhoud duurzaam uitgevoerd.

Zo is de inzet van elektrische scooters en auto’s en maximaal hergebruik van vrijgekomen materialen voorzien. Met de inzet van het Strukton PULSE, het platform voor hoger comfort, lagere energiekosten en minder CO2-uitstoot, ondersteunt Strukton Worksphere het correctief en preventief onderhoud en optimaliseren wij continu de duurzaamheidsdoelstellingen.

Duurzaam in ontwerp én in gebruik

Binnen de nieuwbouw voor de Hogeschool Utrecht zijn veel zaken duurzaam. Zo komen er energiezuinige liften en roltrappen, hebben studie- en werkplekken zoveel mogelijk daglicht door het grote artrium en kan in iedere ruimte de temperatuur worden geregeld. Op de daken worden zonnepanelen geïnstalleerd en groene daktuinen ingericht. Zo bouwen we aan een prettige studie- en werkomgeving voor studenten en docenten. 

SPARK bouwt

Het consortium SPARK, een combinatie van BESIX en Strukton Worksphere, heeft de opdracht voor nieuwbouw en aansluitend 15 jaar onderhoud gegund gekregen.

Dit efficiënte, flexibele en duurzame gebouw van ruim 22.000 m2 is ontworpen door het Deense architectenbureau Schmidt Hammer Lassen. Deze nieuwbouw biedt zeven instituten van de Hogeschool Utrecht een herkenbaar ‘thuis’; het atrium, de instituutspleinen en het café bieden alle ruimte om mensen samen te brengen en te verbinden. De studiefaciliteiten behelsen onder meer twee grote auditoriums voor ruim 200 studenten, twee kleinere auditoriums, tv- en radiostudio’s, klaslokalen en een fietsenstalling met 1200 plaatsen.

collage HU 2017-03-24Nieuwbouw Hogeschool Utrecht: de vloer van de 4e verdieping wordt gestort (foto's HU)

 

Klaar voor het nieuwe studiejaar

HU oplevering1

Strukton Worksphere en BESIX leveren vol trots de nieuwbouw van Hogeschool Utrecht op. SPARK gaf vorm aan de opdracht van ontmoeten en verbinden en realiseerde een ultieme verblijfsplek voor studenten en medewerkers, met een mooi design, een transparant karakter en vanaf iedere plek in het gebouw zicht op buiten. 

Trots op oplevering

1250ste Bouwplaats

Bewuste Bouwers

De nieuwbouw voor de HU is de 1250ste bouwplaats van Bewuste Bouwers. Een bouwplaats is niet langer een wereld op zichzelf, maar juist onderdeel van de samenleving. Een Bewuste Bouwer onderscheidt zich met zijn bouwplaats op dit maatschappelijke vlak. SPARK onderschrijft deze uitgangspunten en bouwt voor de Hogeschool Utrecht bewust.  

Bouw bewust