Getijdeninstallatie Oosterschelde stormvloedkering

In de Oosterschelde stormvloedkering zijn vijf getijdenturbines geïnstalleerd voor het opwekken van schone energie. Het is het grootste project voor getijdenstroom in Nederland en de grootste commerciële getijdeninstallatie in de wereld, waarbij voor het eerst een reeks van vijf turbines naast elkaar wordt geïnstalleerd.

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat
Locatie:
Oosterschelde
Landen:
Nederland
Markten:
Civiele infra
TPP Oosterschelde ready to install 600x375
TPP Oosterschelde ready to install 2 600x375

Over het project

Strukton is vanaf het begin van dit project actief betrokken bij de planvorming, de planning en is tevens verantwoordelijk voor het projectmanagement. Tocardo Tidal Turbines is ontwerper en producent van de getijdenturbines en Huisman ontwerpt, bouwt en is financiële sponsor van de ophangconstructie van de turbines.

Recordtijd

In een recordtijd van negen maanden is de getijdeninstallatie geëngineerd en geproduceerd. Via het water is de 50 meter lange en 20 meter brede constructie naar werkeiland Neeltje Jans getransporteerd. Rekening houdend met de waterstanden, het getij en het weer is de getijdencentrale, met behulp van de schuiven van de stormvloedkering op een drijvend ponton in combinatie met hefwagens, geplaatst tussen de pijlers en onder de verkeerskoker van de N57 in de Oosterscheldekering. In een installatiewindow van krap twee uur is de getijdencentrale in deze uiterst precieze operatie succesvol op zijn plek gezet.

De kracht van getijdenenergie

De Deltawerken hebben wereldwijd grote naamsbekendheid en beschermen een groot deel van Nederland al bijna zestig jaar tegen overstromingen. Nu krijgt de Oosterscheldekering ook de functie om groene stroom op te wekken. Getijdentechnologie heeft de potentie uit te groeien tot een groot Nederlands exportproduct. De exportverwachting van getijdenenergie is meer dan 200 Gigawatt. De turbines in de Oosterscheldekering laten zien wat de kracht is van getijdenenergie: een schone en betrouwbare energiebron die in 10 tot 20% van de wereldbehoefte aan elektriciteit kan voorzien.

Partners

Naast Strukton, Tocardo en Huisman, is een aantal andere bedrijven betrokken bij dit prestigieuze project. De betrokkenheid van Mammoet bestaat uit het transport en de installatie van de getijdeninstallatie in de Oosterschelde stormvloedkering. De Zeeuwse bedrijven Istimewa Elektrotechniek, Van der Straaten en Hillebrand leveren een belangrijke bijdrage aan de elektrotechnische installaties en de staalconstucties.

Als beheerder van de Oosterscheldekering faciliteert Rijkswaterstaat de locatie van deze innovatieve ontwikkeling om duurzame energie op te wekken. Samen met de markt ontwikkelt Rijkswaterstaat vernieuwende oplossingen en biedt waar mogelijk ruimte aan marktpartijen om innovaties te testen of toe te passen. Provincie Zeeland heeft ook een significante financiële bijdrage geleverd aan het project.

Het project is verder mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid).