Verkeersknooppunt Maastricht

De A2 bij Maastricht is een belangrijke route voor doorgaand verkeer van en naar België, Duitsland en Frankrijk. Dit deel van de A2 doorkruist Maastricht en zorgt hier voor veel verkeer. Met het plan de Groene Loper en daarmee de komst van de Willem Alexander-Tunnel is dit verkeersprobleem aangepakt en is de stad Maastricht weer één geheel.

Onderhoud

Sinds 16 december 2016 is de Koning Willem-Alexander Tunnel opengesteld voor verkeer. Rijkswaterstaat is beheerder van deze tunnel en heeft voor 2017 onderhoudswerkzaamheden op de planning staan.

Onderhoud aan de tunnel is nodig om deze goed functionerend en veilig te houden. Onderhoud is echt niet alleen nodig als er iets kapot is of als iets vervangen moet worden. Het onderhoud per tunnelniveau van de nieuwe Koning Willem-Alexandertunnel wordt vooral preventief gedaan. Want ook bij de dubbellaagse A2-tunnel moet alles goed blijven werken.

Voordeel dubbellaags: geen volledige afsluiting

De boven elkaar geplaatste tunnelbuizen bieden voordeel tijdens de reguliere onderhoudswerkzaamheden. Er is bewust niet de keuze gemaakt om de tunnel volledig af te sluiten. Op het moment dat gewerkt wordt in de onderste tunnelbuizen, zal het verkeer via de bovenste tunnelbuizen worden geleid. Wordt er gewerkt aan de bovenste tunnelbuizen, dan kan het verkeer in de onderste buizen rijden. Voor verkeer met bestemming (binnen)stad Maastricht gelden gedurende het onderhoudswerk wel enkele omleidingen.

De aankomende 7 jaar zal Strukton onder de naam Avenue2 Onderhoud uitvoeren van alle installaties en systemen in de tunnel zoals camera’s, (nood)verlichting, vluchtdeuren, brandblusinstallaties, besturingssoftware en ventilatoren.

Project info

Het plan De Groene Loper zorgt voor een goede bereikbaarheid van Maastricht, doorstroming op de A2 bij knooppunt Geusselt en Europaplein, en nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de aangrenzende buurten door onder andere een betere verkeersveiligheid en leefbaarheid van Maastricht-Oost.

Gestapelde tunnel

Vanaf 16 december 2016 rijdt het verkeer tussen de Geusselt en het Europaplein in een 2,3 kilometer lange tunnel onder de grond. De nieuwe tunnel vermindert de verkeersdruk fors, omdat 80% van het verkeer door de tunnel rijdt. Het plaatsen van de vier aparte tunnelbuizen heeft veel voordelen: de capaciteit is groter en er zijn meer mogelijkheden voor onderhoud en beheer. De tunnel is gebouwd met beproefde bouwtechnieken en voldoet aan een streng pakket veiligheidsmaatregelen.

Aanleg tunnel

Avenue 2, een consortium van Strukton en Ballast Nedam, verzorgde de aanleg van de tunnel en de technische installaties. Tijdens de aanleg werd met succes gebruikt gemaakt van de 'observational method'. Dankzij inzet van een 'tweede tunnelbouwtrein' ontstond meer ruimte voor de ruim vijftig verschillende verkeerstechnische en tunneltechnische installaties (VTTI).

VTTI

De verkeerstechnische en tunneltechnische installaties (VTTI) zorgen voor een goede doorstroming van het verkeer en zijn bedoeld om incidenten te voorkomen, te detecteren en snel en effectief te kunnen handelen bij onverwachte gebeurtenissen, zoals autopech of een ongeval. De VTTI zijn ingebouwd volgens de landelijke tunnelstandaard 1.2. Deze standaard is ontworpen om te komen tot een eenduidige aanpak in tunnels op het gebied van installaties, bediening, calamiteiten en ICT-besturing. De tunnel in Maastricht is één van de eerste projecten waar de landelijke tunnelstandaard is toegepast.

Parklaan op de tunnel

Bovenop de tunnel is een weg voor langzaam- en bestemmingsverkeer: de parklaan. De parklaan is een langgerekte bomenlaan met een brede strook voor fietsers en voetgangers. Tweeduizend lindebomen geven de parklaan een prachtige uitstraling. Daarnaast heeft de parklaan één rijstrook in beide richtingen voor autoverkeer en openbaar vervoer. Fietsers en voetgangers hebben hier volop de ruimte. Door zijn groene en recreatieve karakter, verbindt de parklaan de wijken van Maastricht met elkaar. Langs de parklaan komen (deels) nieuwe woningen, die helemaal passen in het Maastrichtse straatbeeld. De woningen hebben een eigen karakter, maar vormen samen een eenheid. De Gemeenteflat aan het Koningsplein blijft behouden en wordt gerenoveerd.

Samenwerking

Extra uniek is de samenwerking tussen alle partijen. Vanaf het begin van het project hebben alle projectteamleden, aan de kant van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, gewerkt aan dezelfde doelstellingen: oplevering van de tunnel binnen de gestelde termijn en werken met oog voor de omgeving. De omgeving heeft een belangrijke rol gespeeld voorafgaand en tijdens de bouw. Ook heeft de omgeving meegedacht met de keuzes die tijdens het bouwproces gemaakt zijn.

Het consortium Avenue2 is een samenwerking van Strukton en Ballast Nedam. Avenue2 wordt ondersteund door o.a. ARCADIS Nederland, West8 Urban Design & Landscape Architecture, dGmR en Bex*communicatie.

Projectdetails

het plan bestaat uit:

 • de gestapelde tunnel, waardoor 80% van het huidige verkeer onder de grond gaat en bovengronds een woonerfklimaat ontstaat
 • het groene, recreatieve lint voor fietsers en voetgangers, dat zich van Vaeshartelt door Maastricht naar Céramique slingert
 • 2 markante en groen beboste stadsentrees: Hertog van Brabant (Geusselt) en Prinsbisschop van Luik (Europaplein)

Maar ook:

 • volledige verknoping van A2 en A79
 • nieuwe verbindingsweg tussen A2/A79 en bedrijventerrein Beatrixhaven
 • op de tunnel een rustige, sociaal veilige parklaan, alleen voor bestemmingsverkeer
 • een vastgoedplan met allure en flexibiliteit dat als vanzelfsprekend aansluit bij de aanwezige kwaliteit van de omgeving
 • behoud van de Gemeenteflat aan het Koningsplein
 • de landgoederenzone wordt gerevitaliseerd en bereikbaar gemaakt via een markante fietsbrug over de A2
 • toepassing van beproefde bouwtechnieken
 • goede bereikbaarheid tijdens de bouw: éénmalige omlegging van de A2
 • de tunnelbouwtrein trekt als een rups van zuid naar noord over het tunneltraject
 • duurzame, toekomstvaste oplossing van de lucht- en geluidsproblematiek, o.a. door de lange tunnel en de versprongen tunnelmonden
 • impuls voor de lokale werkgelegenheid met de A2-school, een maatwerkopleiding  gericht op mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt die de kans krijgen om te werken aan de aanleg van de A2-tunnel en hiermee praktijkervaring opdoen en het vak leren
 • Wifi en netwerkbereik in de tunnel is mogelijk gemaakt