Rijkskantoor De Knoop

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelde R Creators (consortium van Strukton, Facilicom en Ballast Nedam) de voormalig Knoopkazerne aan de Croeselaan in Utrecht tot een modern rijkskantoor. Per 1 februari 2018 namen verschillende rijksdiensten hun intrek in het gebouw. Het gebouw kent werkplekken, gastwerkplekken en een vergadercentrum voor rijksambtenaren. Een blijvend toonaangevend, gastvrij en duurzaam gebouw in het hart van Nederland.

Over Rijkskantoor De Knoop

Het project behelst de combinatie van gedeeltelijke sloop, renovatie en herontwikkeling van de voormalige Knoopkazerne te Utrecht, voor een gecombineerd kantoor- en vergadercentrum van circa 30.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) voor de Rijksoverheid. Het gebied rondom Utrecht Centraal waar rijkskantoor De Knoop ligt maakt onderdeel uit van het masterplan Utrecht voor de vernieuwing van het centrum (CU 2030). De sloop, renovatie en herontwikkeling vond plaats van 2015 tot en met begin 2018, waarna de onderhouds- en exploitatiefase van 20 jaar is gestart.

Compacte rijksdienst

De overheid werkt aan een compacte rijksdienst en dat heeft consequenties voor de rijkshuisvesting. Rijkskantoor de Knoop past in deze ontwikkeling, doet dienst als verzamelkantoor en is geschikt voor meerdere rijksoverheidsorganisaties. Door realisatie van Rijkskantoor de Knoop wordt in de regio Utrecht een forse besparing op de rijkshuisvesting bereikt.
Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat het werk van ambtenaren verandert, waardoor er behoefte is aan een andere werkomgeving. Rijkskantoor de Knoop ondersteunt het plaats- en tijdsonafhankelijk werken en biedt faciliteiten voor ontmoetingen, netwerken, overleggen en samenwerken. De Knoop biedt bovenal een gezonde, comfortabele en veilige werkomgeving.

Duurzaam partnerschap en gastheerschap

Naast de gebruikelijke gunningcriteria voor een gebouw zijn in dit project duurzaam partnerschap en gastheerschap als gunningcriteria toegevoegd. Daarbij ligt voor Rijkskantoor de Knoop voor wat betreft duurzaamheid de focus niet alleen op het reduceren van energieverbruik en materiaalgebruik, maar ook op maximale flexibiliteit zodat het gebouw en de dienstverlening toekomstbestendig zijn.

R Creators: voor ruimte, ritme, route en resultaat

PPS-project

Bijzonder aan dit project is dat het in de vorm van een DBFMO-overeenkomst (Design, Build, Finance, Maintain and Operate) wordt uitgevoerd. Dit houdt in dat R Creators niet alleen verantwoordelijk zal zijn voor het ontwerp, de renovatie en de herontwikkeling van het project, maar ook voor de financiering, het onderhoud, het beheer en de facilitaire dienstverlening. Zo omvat de overeenkomst bijvoorbeeld een uitgebreid dienstenpakket met schoonmaak, catering, beveiliging, receptie en reproductie.

R Creators heeft een integraal voorstel ontwikkeld waarbij kwaliteit voorop staat. Alle schakels van ontwerp, renovatie, sloop, nieuwbouw, financiering, onderhoud, beheer en facilitaire dienstverlening zijn in een geïntegreerd aanbod verwerkt. De levensduurkosten van de nieuwe voorziening zullen lager zijn, doordat alle diensten door één en dezelfde partij in onderlinge samenhang worden ontworpen, gefinancierd, uitgevoerd en geëxploiteerd.

Betrokken partijen

Opdrachtgever van het project is het Rijksvastgoedbedrijf, dat op zijn beurt optreedt in opdracht van het Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR). Opdrachtnemer is de vennootschap R Creators B.V. met als aandeelhouders Strukton Integrale Projecten (80%) en Facilicom PPS Contracten (20%). De uitvoerende partijen van R Creators zijn Strukton Worksphere, Ballast Nedam en Facilicom Bedrijfsdiensten. Het ontwerp dat het consortium R Creators heeft aangeboden is van de hand van de architecten cepezed (gebouw), Fokkema en Partners (interieur) en Rijnboutt (stedenbouwkundige inpassing). Adviseurs van het consortium zijn verder Norton Rose Fulbright (lenders legal advisor), Allen & Overy (consortium legal advisor) en Rebelgroup (financial advisor).

R Creators: voor ruimte, ritme, route en resultaat

CU2030

Het gebied rondom Utrecht Centraal waar de Knoopkazerne ligt, maakt onderdeel uit van het masterplan Stationsgebied voor de vernieuwing van het centrum. In dit kader wordt de huidige Knoopkazerne aan de Croeselaan herontwikkeld tot rijkskantoor De Knoop.

CU2030 informeert belangstellenden over alle ontwikkelingen en bouwactiviteiten.