Visie

In Europa vragen spoor- en weginfrastructuur om goede beschikbaarheid. Zowel reizigers als vervoersbedrijven willen kunnen rekenen op veilig en betrouwbaar vervoer.

De markt techniek en gebouwen vraagt om hoogwaardige kennis van technische installaties. Met name daar waar technologie een cruciale rol speelt voor de continuïteit, zoals in de speerpuntmarkten datacenters, industrie, zorg en alle voorzieningen rondom mobiliteitsknooppunten en vervoer.

Internationaal

Buiten Europa – specifiek in delen van het Midden-Oosten – bevinden zich steden die zich verder kunnen ontwikkelen als de stedelijke infrastructuur verbetert. Ook zijn er meerdere heavy rail spoorverbindingen geprojecteerd, die de komende jaren aangelegd moeten worden. Strukton zal zich daarnaast ook sterk maken voor het onderhoud.

Daarnaast wordt de markt verkend in Colombia, Peru en Chili. Het ontsluiten van mijn- en havengebieden via betrouwbare infrastructuur kan een belangrijke impuls geven aan de economische ontwikkeling van deze landen.  

MVO

Strukton onderneemt maatschappelijk verantwoord en heeft hierin een voortrekkersrol binnen de sector. Hoog in het vaandel staat de veiligheid: voor spoorinfrastructuur, weginfrastructuur, technische installaties en gebouwen dringt Strukton aan op kwaliteit, door zorg te dragen voor veilige ontwerpen en veilige producten.

Daarnaast draagt Strukton actief bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door het gebruik van groene stroom van eigen bodem en een duurzaam mobiliteitsbeleid. Ook beschikt Strukton over inmiddels beproefde technieken om klanten te helpen energiebesparing te realiseren. Zo verlaagt Strukton niet alleen zijn eigen CO2-uitstoot, maar ook die van derden. Daarnaast richt de organisatie zich steeds meer op hergebruik en recycling van materialen en grondstoffen, zoals asfalt en beton.

Bouwput in Riyadh aanleg metro