Strukton Integrale Projecten

Strukton Integrale Projecten is een werkmaatschappij van Strukton en is sinds 1999 als manager en investeerder actief op het gebied van pps (publiek-private samenwerking) in Nederland en Europa. Onze focus ligt op langdurige, integrale contracten, zoals DBFMO (design, build, finance, maintain, operate) en onderhouds- en energieprestatiecontracten (ESCo). De specialisten van Strukton Integrale Projecten zijn namens Strukton verantwoordelijk voor:

  • Consortiumvorming (selecteren van o.a. partners, architecten, adviseurs)
  • Project-, contract-, en financieel management van pps-tenders en assets
  • Projectfinanciering
  • Assetmanagement van het portfolio van verworven contracten
  • Beheer van de risicodragende investeringen van Strukton Finance Holding (het investeringsfonds van Strukton)
Poort_MinFin

Denken en werken vanuit de totale levenscyclus van gebouwen of infrastructurele werken vereist een andere manier van kosten afwegen en van samenwerking. Hierbij wegen kwaliteit, comfort, duurzaamheid en kosten over de hele levensduur zwaarder dan initiële kosten. In dit complexe proces is Strukton de meedenkende partner die de hele keten overziet en die in staat is van concept- tot exploitatiefase een actieve (regie)rol te spelen. Voor opdrachtgevers levert de gebundelde kracht van Strukton aantoonbare kostenbesparingen op, die kunnen oplopen tot zo’n 10 à 15%.

Strukton Integrale Projecten is voornamelijk betrokken bij projecten die door middel van een DBFMO-contract aanbesteed worden. Belangrijkste opdrachtgevers op het gebied van pps zijn de Rijksoverheid (met name Rijkswaterstaat en Rijksgebouwendienst) maar ook decentrale overheden zoals provincies en gemeenten verkennen steeds vaker de mogelijkheden van pps. Strukton is momenteel zowel binnen als buiten Nederland actief in een aantal lopende aanbestedingen voor pps-contracten in de markten civiele infrastructuur, railsystemen en techniek en gebouwen.

Onze pps-assets

Het portfolio van Strukton bestaat uit de volgende verworven contracten (assets):

Project: Rijkskantoor de Knoop

De_Knoop_0016

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt R Creators (consortium van Strukton, Facilicom en Ballast Nedam) de voormalig Knoopkazerne aan de Croeselaan in Utrecht tot een modern rijkskantoor.

Lees meer

Meer informatie