Pps

Pps staat voor publiek-private samenwerking en is een manier van aanbesteden waarbij de overheid niet in een bestek vastlegt wat er moet gebeuren maar aangeeft wat het gewenste einddoel is (bijvoorbeeld een energiezuinig kantoor of een betere verkeersdoorstroming).

Dit geeft marktpartijen de ruimte om naar eigen inzicht oplossingen aan te dragen en zelf de uitvoering ervan vorm te geven. Zo wordt de expertise en innovatiekracht van de markt beter benut en ontstaan snellere en betere oplossingen voor problemen rondom bereikbaarheid, huisvesting en duurzaamheid.

Pps voor grote projecten

De meest uitgebreide vorm van pps is een DBFM(O)-contract. Dit is een langlopend contract (20 tot 30 jaar) dat de volgende aspecten van een project omvat:

  • ontwerp (Design)
  • bouw (Build)
  • financiering (Finance)
  • onderhoud (Maintenance)
  • eventuele levering van (een deel van) de facilitaire diensten (Operate)

Een voorbeeld van een project dat wordt uitgevoerd met een DBFMO-contract is de huisvesting van de Dienst Uitvoering Onderwijs en Belastingdienst Groningen.

De voordelen van een DBFM(O)-contract zijn o.a.:

  • langdurige zekerheid over de kosten
  • lagere totale projectlasten door een optimale afstemming van ontwerp, bouw, onderhoud en ondersteunende diensten over de gehele contractduur (lifecyclebenadering)
  • meer efficiency en hoger kwaliteitsniveau

Pps voor kleine projecten

De principes van pps kunnen ook aangepast worden voor het realiseren van kleinere, regionale projecten, zoals de aanleg van rotondes, fietsenstallingen of het verplaatsen van een regionale weg. Met het concept InfraNext worden regionale projecten voor een minimaal budget realiseerbaar. 

Pps in lightrail

Verkeerscongestie en overschrijding van milieunormen: lightrailverbindingen maken stedelijke omgevingen weer leefbaar en toegankelijk. Ze zijn schoner dan wegvervoer en ruimtebesparend. Met pps in lightrail is het mogelijk om sneller, effectiever en duurzamer een knellend vervoersprobleem de wereld uit te helpen.

Wanneer pps?

Pps voegt waarde toe wanneer je als overheid publieke projecten wilt laten uitvoeren en de regie hierover graag in eigen hand houdt, maar tegelijkertijd de eigen betrokkenheid bij de uitvoering wilt minimaliseren. Pps is toepasbaar voor projecten in alle marktsectoren, variërend van complexe infrastructuur tot kleinschalig onderwijs. Zo is een andere vorm van pps (de ESCo – Energy Service Company) toegepast om negen gemeentelijke zwembaden in Rotterdam te verduurzamen.

Pps voor kleine projecten

InfraNext_met tekst

Regionale projecten voor een minimaal budget realiseerbaar.

Lees meer