Projectbezoek Leidschendam

Op donderdag 16 november is door Scope het projectbezoek Nedtrain te Leidschendam georganiseerd. Het project "Nieuwbouw Onderhoudsbedrijf Leidschendam" omvat op hoofdlijnen de werkzaamheden voor het slopen, verbouwen en het nieuwbouwen van NedTrain‘s Onderhoudsbedrijf te Leidschendam.

Om 15:00 uur verzamelden de aangemelde leden en het bestuur van Scope op de bouwlocatie waarna door André Zweers (projectmanager Strukton Worksphere) en Eddy Schakelaar (projectmanager van NedTrain) een presentatie werd gegeven over het project. De tender is op de markt gebracht als : “Best Value Procurement”. Wat in het kort inhoud: 

  • Meeste waarde voor de laagste prijs
  • Vergroten van winst voor de aanbieders
  • Minimaliseren en managen van risico’s
  • Geen beloftes, maar verifieerbare prestatiemeting
  • Luisteren, begrijpen en stroomlijnen in plaats van  management, controle en inspectie  
  • De best beschikbare aanbieder faciliteren in het  uitvoeren van zijn werk als expert

IMG_2760


Het project wordt uitgevoerd door veel verschillende Strukton bedrijven, waaronder: Strukton Milieu techniek, Strukton Worksphere, Colijn, Strukton Rail, Strukton Systems en GBN.

Na de presentatie van André hebben wij een rondleiding van de opdrachtgever gekregen in het bestaande onderhoudspand (zie onderstaande foto’s). Erg interessant om te zien hoe er doormiddel van tablets en tv’s gemonitord wordt wat de status is van het onderhoud van de trein en welke zaken er nog uitgevoerd moeten worden. Vanuit de rondleiding in de bestaande situatie werd er overgegaan naar de bouwlocatie waar André de rondleiding overnam. André gaf aan dat de bouw het punt had bereikt waarop het dak en gevelbeplating binnen een week aangebracht zullen worden. Dit is een zeer logistieke uitdaging omdat de werkzaamheden naast het spoor uitgevoerd worden waardoor er specifieke tijdsloten met de opdrachtgever zijn besproken. Komt een vrachtwagen te laat, dan zal deze moeten wachten tot er een nieuw tijdslot op die dag zich voordoet. Er moet nog veel gebeuren, maar stap voor stap krijgt het project steeds meer vorm!

Na de rondleiding over de bouw werd er in de bouwkeet afgesloten met een borrel! Vanuit Scope willen we André nogmaals bedanken voor de presentatie en de rondleiding!