Nieuwjaarsbijeenkomst

Eind januari 2016 organiseerde Scope een nieuwjaarsbijeenkomst met als thema 'Strukton als Technologiebedrijf'

Tijdens de bijeenkomst discussieerden de deelnemers over de rol die jongeren zouden moeten krijgen in Strukton als technologiebedrijf. Marcel Vader (HRM Strukton Civiel), Jacob Zeeman (directeur Strukton Rail) en Alex Ruiter (directeur Strukton International) waren aanwezig. Jonge medewerkers kunnen een grote rol spelen als het gaat om innovaties en het aantrekken van potentiële medewerkers.

Strukton Rail richt zich sterk op het meten en monitoren van sporen, Strukton Civiel bekijkt mogelijkheden voor asset management en Strukton Worksphere is met monitoring van gebouwen al erg ver.