Maurice de Hond

Op dinsdag 23 mei kwam spreker Maurice de Hond de leden van Scope (het netwerk voor young professionals) met een inspirerende sessie zijn visie op de toekomst toelichten.

IMG_6790
IMG_6795
IMG_6792
IMG_6796
 

Het was een geslaagde bijeenkomst, de zaal zat goed vol en een mooie vertegenwoordiging vanuit Strukton was hierbij aanwezig. Naast de Strukton collega’s waren hier ook een aantal bestuur collega’s aanwezig van YOUNG ANTEA. Bij het openen van het evenement gaven wij aan dat wij bezig zijn met het organiseren van een evenement met ANTEA maar ook met andere young professional platforms.

Maurice nam ons mee in zijn visie over de toekomst. Doormiddel van een presentatie heeft hij ons laten zien dat je je niet moet laten beperken door de techniek van vandaag maar meer moet kijken naar de techniek van morgen. Na de presentatie kregen mensen vanuit het publiek de gelegenheid om vragen te stellen.

Aan het eind gaf Maurice aan dat de infra markt nog meer gaat veranderen, dit heeft vooral te maken met de zakelijke markt. Het kunnen conference callen ( wat het SCOPE bestuur al met enige regelmaat doet) en het kunnen werken op afstand maakt het mogelijk om niet uren onderweg te zijn voor één afspraak. Aan de andere kant bestellen wij ook steeds meer online en zal er meer transportvervoer ontstaan.

Kortom een glazenbol heeft ons niet gegeven maar wel een geweldige middag!

Na de sessie werd leden gevraagd wat hen het meest in bijgebleven. Enkele reacties:

“Out of the box denken waarbij je dus meer naar de behoeftes moet kijken en de huidige technologische mogelijkheden los moet laten”

“Ik vond het interessant dat je volgens Maurice niet moet handelen vanuit de technologie, maar naar de wens van de eindgebruiker”

“Nieuwe inzichten op kijken naar de toekomst en hoe je het out of box beter kan benaderen”

“Hoe innovaties tot stand kunnen komen als het gaat om technologie”

“Niet denken vanuit de techniek maar vanuit de functionaliteit ”