Brainstormsessie Amstelveenlijn

Op woensdag 22 juni 2016 stond de Brainstormsessie samen met het projectteam Amstelveenlijn op de agenda. Om 14:00 uur was er een ontvangst waarna er vanaf 14:30 uur gestart werd met de Brainstormsessie.

Allereerst werd er door Bart Atema een toelichting gegeven over de tender Amstelveenlijn. Het doel van deze brainstormsessie was: het genereren van zo veel mogelijk goede maatregelen die het projectteam Amstelveenlijn verder kan helpen in het tendertraject. Na deze presentatie werd de groep in drie kleinere groepen verdeeld. Deze drie kleinere groepen kregen allen een doelgroep toebedeeld, de doelgroepen waren: omgevingshinder, verkeershinder en hinder voor de OV-reizer.

De Brainstormsessie was in 2 delen opgedeeld waarbij in het eerste gedeelte de belanghebbende en de belangen van deze belanghebbende van de verschillende doelgroepen geformuleerd diende te worden. In het tweede deel werden de maatregelen en de meerwaarde hiervan voor de doelgroepen geformuleerd. Uiteindelijk werden de twee delen afgesloten doormiddel van een korte presentatie.

Scope is waardevol

Na de presentaties werd de balans opgemaakt en kan er geconcludeerd worden dat er diverse goede maatregelen voor doelgroepen geformuleerd zijn en is de wens uitgesproken om in de toekomst vaker gebruik te maken van Scope.