Duurzaam project Beverwijk

‘Samen denken in levensduur’. Het motto dat wij als bedrijf zo vaak koppelen aan onze projecten. ‘24safe’. De vlaggen voor ons hoofdkantoor zijn er mee bedrukt. Voor de buitenwereld en op de markt slogans die bekend zijn en waar Strukton zich mee profileert. Duurzaamheid voorop, maar wat betekent dat nu eigenlijk in de praktijk voor onze projecten? Marcel Wijgerse, projectleider, heeft ons geholpen een overzicht te maken van onze duurzame initiatieven gebruikt in onze projecten in Beverwijk.

Het TATA Steel project in Beverwijk had als hoofddoel het uitbreiden van  één naar twee opstelsporen voor TATA Steel en is uitgevoerd door een samenwerking van Strukton Rail, Strukton Infratechnieken, Strukton Systems, Molhoek, Antea, Strukton Milieutechnieken en Van Rens Mobiliteit. In totaal heeft er een uitbreiding plaatsgevonden van 2 naar 4 sporen. De indienststelling is maandagochtend 24 oktober om 05:20 uur ingegaan. In het project is onder andere olifantsgras gebruikt, hebben we gedaan aan ballastrecycling en hebben we ledverlichting toegepast.

Olifantsgras 

Vooruitlopend op de indienststelling zijn we druk bezig geweest met het inhijsen van de geluidsschermen. De schermen zijn gemaakt van het zogenaamde Olifantsgras, ontwikkeld door Strukton Civiel (Strukton Prefab Beton en Infratechnieken). Olifantsgras is een Miscanthusgrassoort. In samenwerking met andere partijen ontwikkelde Strukton straatmeubilair voor Schiphol gemaakt van deze grassoort. Toepassing van Olifantsgras als bio-based materiaal in beton is een wenkend perspectief voor de circulaire economie. Dit is het eerste project langs het spoor waar we dit beton in kunnen toepassen als geluidsschermen langs onze sporen. 

Ballastrecycling

Tijdens het project is in 1 weekend van buitendienststelling de oorspronkelijke ballast afgegraven. In een regeling met ProRail is overeengekomen dat – omdat dit een rangeerspoor is – we de vrijkomende ballast hebben mogen recyclen. Per schip is de ballast vervoerd naar Roosendaal. Dit is niet alleen efficiënt, maar bespaard ook onnodige CO2 uitstoot van vrachtauto’s. In Roosendaal hebben we de grindwasinstallatie van Grondbank Nederland (GBN) gebruikt om de ballast te wassen en te zeven. Door het zeven wordt de fijne fractie gescheiden van het grove bruikbare materiaal. De fijne fractie die niet in de spoorbaan terug mag komen, wordt in de asfaltcentrale van onder andere Rasenberg hergebruikt. Maar ook in de betoncentrales van Strukton Prefab Beton wordt het materiaal hergebruikt.
Door het wassen komt er bij het hergebruik minder kwartstof vrij bij het verwerken van steenslag en dat is weer goed voor onze mensen! Het weekend erop is de oorspronkelijke ballast weer terug naar Beverwijk vervoerd, waar we het nu als onderlaag op onze sporen hebben gebruikt.
Dit duurzame initiatief zorgt er niet alleen voor dat we minder steen uit de groeves hoeven te halen, ook onderscheiden we onszelf hiermee van de concurrentie. We hebben een grindwasinstallatie en we maken gebruik van onze eigen middelen om onszelf te promoten. Samen met ProRail gaan we voor duurzamere oplossingen.

Ledverlichting

Langs de aangelegde inspectiepaden, langs het spoor en bij seinwezenobjecten zijn lichtmasten met dag-nachtschakeling en bewegingssensoren geplaatst. Deze gaan branden zodra de treinen van DB Cargo de sporen berijden. Ledverlichting zorgt voor optimaal en energiezuinige verlichting. Ook bij de door Molhoek aan te leggen fiets- en voetgangerstunnel wordt gebruik gemaakt van ledverlichting met dag-nachtschakelaars en bewegingssensoren. Deze tunnel zal pas media mei in gebruik worden genomen.
In opdracht van de gemeente Beverwijk is vervolgens gevraagd of we in de tunnel onder de A22 welke in het verlengde ligt van de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel ook Ledverlichting aan kunnen gaan brengen: de opdracht is inmiddels binnen.

“‘Ik denk vooral dat we met z’n allen moeten blijven promoten waar we goed in zijn. Veiligheid, duurzaamheid voorop.’”

Marcel Wijgerse, Projectleider

Meer duurzaam

Naast de bovengenoemde duurzame initiatieven doen we ook nog meer aan duurzaamheid op het gebied van people, planet en profit. Onze collega’s die op locatie aan het werk zijn (geweest) bij het project hebben het vrijblijvende advies gekregen om in hotels te verblijven. Zo hoeven zij niet meer naar huis te rijden en kunnen ze uitgerust en veilig aan het werk. Daarnaast hebben al onze krollen stationaire stop-start systemen. Dit bespaart brandstof, zeker als de krollen steeds stil staan en niet gebruikt worden. Verder is het zo dat goed en schoon freesafval wordt hergebruikt in het nieuwe asfalt. Zo dragen we bij aan het hergebruik van materialen. Ook is op de bouwplaats een milieustraat neergezet, zodat onze werknemers bewust het afval hebben kunnen scheiden.
Op het gebied van profit proberen we steeds meer geld binnenshuis te houden. Dat doen we door gebruik te maken van onze grindwasinstallatie in Roosendaal, maar ook door de expertises van verschillende bedrijfsonderdelen van Strukton te combineren. Aan dit project hebben we dan ook met Strukton Rail, Strukton Infratechnieken, Strukton Systems, Molhoek, Antea, Strukton Milieutechnieken en Van Rens Mobiliteit samengewerkt. We gaan voor bedrijfsbelang, voor de lange termijn. Op projectniveau kost gewassen ballast in Beverwijk meer dan nieuw ballast, maar het is duurzamer en levert in bedrijfsbelang geld op.

Ieder duurzaam project draagt een steentje bij aan een duurzame wereld.

Beverwijk 1
Beverwijk 2
Beverwijk 3