Duurzame initiatieven

Verantwoord ondernemen en innoveren doe je niet alleen, maar samen met partners uit de keten. Veel initiatieven neemt Strukton dan ook samen met andere bedrijven, overheidspartijen en NGO’s.

De duurzame leverancier

Strukton wil met zijn zakelijke partners komen tot duurzaamheid in de keten. Samen met Movares, Grontmij en Antea Group heeft Strukton het initiatief genomen voor de Duurzame Leverancier, een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het platform helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en biedt een groot netwerk van duurzame partners. De Duurzame Leverancier is uitgegroeid tot een netwerk van circa 3.500 deelnemers.

U15

Strukton is één van de 20 bedrijven in de regio Utrecht die het initiatief namen om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren en de CO2-uitstoot te verlagen. Zij verenigden zich in de U15 en gingen concreet aan de slag met het programma Beter Benutten. De U15 treedt namens de verenigde werkgevers op als gesprekspartner voor het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, de provincie Utrecht en de grote steden in Midden-Nederland. De U15 is actie- en resultaatgericht. Bij de oprichting in 2012 telde het netwerk 20 leden; inmiddels zijn er meer dan 300 leden.

Het Nieuwe Draaien

Het Nieuwe Draaien, een initiatief van de stichting Natuur & Milieu en de BMWT, gaat ervan uit dat er allerlei mogelijkheden zijn om brandstof te besparen zijn bij het werken met kranen en (graaf)machines door:

Aanpassing Besparing brandstof
Goede machinekeuze en technische toerusting 1 tot 2%
Goede rijstijl en werkaanpak 8 tot 12%
Adequaat onderhoud 1 tot 2%

Strukton sloot zich in 2012 aan bij dit initiatief. Andere deelnemers (koploperbedrijven) zijn BAM, Mourik, Van der Weerd Grafhorst en VolkerWessels.

Social return

Regenboog_over_A2_Pro

Bij de aanleg van de A2-tunnel bij Maastricht heeft Strukton samen met Ballast Nedam een convenant afgesloten met de A2school over social return. Tijdens het project zijn er per jaar 75 leer- en werkplekken voor werkzoekenden in de regio met een afstand tot de arbeidsmarkt, voortijdige schoolverlaters maar ook stageplaatsen voor studenten. Hierdoor heeft ook de arbeidsmarkt in regio profijt van het werk.

MVO Netwerk Beton

Strukton is een van de initiatiefnemers van MVO Netwerk beton. Samen met bedrijven uit de betonketen en opdrachtgevers (zoals Rijkswaterstaat en MVO Nederland) werken we aan de verduurzaming van beton en aan het stimuleren van de marktvraag voor duurzaam beton.

MVO Netwerk Zorg

Strukton is deelnemer van het MVO Netwerk Zorg. Samen met partners uit de zorgketen werken we aan een duurzame zorgsector. Strukton legt zich vooral toe op het op een duurzame manier ontzorgen van de klant in de realisatie en exploitatie van huisvesting.

HISER-project

Het HISER-project is een internationaal samenwerking- en onderzoeksproject met diverse ketenpartners en universiteiten. Strukton richt zich in dit project met name op het ontwikkelen van recyclingsmogelijkheden voor de cementfractie van beton. Cement veroorzaakt het grootste gedeelte van de CO2-uitstoot van beton. Wanneer cement gerecycled kan worden, kan de CO2-uitstoot van beton met wel 50% worden teruggebracht. 

Partners

Strukton is daarnaast o.a. aangesloten bij:

  • Dutch Green Building Council
    DGBC streeft naar verduurzaming van de gebouwde omgeving via certificering van gebouwen, gebieden en infra.
  • Bewuste Bouwers
    Bewuste Bouwers let op veiligheid op de werkplaats en zorg voor de omgeving.
  • MVO Nederland 
    MVO Nederland is een organisatie die het bedrijfsleven ondersteunt met betrekking tot MVO. Zij faciliteert samenwerking in de keten. Strukton zit in de stuurgroep van het Grote Bedrijven Netwerk, MVO Netwerk Beton en is partner van het MVO Netwerk Zorg.