Transparantie

Wij communiceren intern en extern over onze eigen CO2-uitstoot en MVO-beleid en onze ambities om onze uitstoot te reduceren. Ook communiceren wij over initiatieven die wij - met collega-bedrijven, NGO's en overheden - nemen op het gebied van CO2-reductie en MVO.

Stichting Natuur & Milieu

Strukton onderhoudt een dialoog met de Stichting Natuur & Milieu. Deze Stichting werkt aan duurzame ontwikkeling: schone energie, gezond voedsel en slimme mobiliteit. Primair richt Natuur & Milieu zich op Nederland. Strukton werkt op een aantal vlakken met Natuur en Milieu samen:

Stichting Urgenda

Strukton onderhoudt een dialoog met de Stichting Urgenda. Stichting Urgenda heeft een aantal zogenaamde Icoonprojecten geïnitieerd, waaronder Duurzame mobiliteit. Strukton steunt dit icoonproject. Verder werkt Strukton met Stichting Urgenda samen om te komen tot een mobiliteitsbeleid. Ook doet Strukton mee met de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid die door Stichting Urgenda wordt georganiseerd. Sinds 2012 doet Strukton ook mee met het Low Car Diet.

U15

Strukton is één van de 20 bedrijven in de regio Utrecht die in 2012 het initiatief namen om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren en de CO2-uitstoot te verlagen. Onder de noemer U15 geven zij concreet invulling aan het programma Beter Benutten. De nadruk ligt op innovatie en intensieve, praktische samenwerking. De U15 treedt namens de verenigde werkgevers op als gesprekspartner voor het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, de provincie Utrecht en de grote steden in Midden-Nederland. Bij de oprichting in 2012 telde het netwerk 20 leden; inmiddels zijn er meer dan 300 leden.

MVO Nederland

Strukton is lid van de stuurgroep Grote Bedrijven Netwerk van MVO Nederland en bespreekt daar regelmatig de manier waarop CO2-reductie en MVO bij bedrijven van de grond kunnen komen.

MVO Netwerk Beton

Strukton is een van de initiatiefnemers van het MVO Netwerk beton. Samen met bedrijven uit de betonketen, opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat en MVO Nederland werken we aan verduurzaming van beton. Dit doen we door samen met opdrachtgevers 7 handelingsperspectieven uit te werken. Tevens werken we aan het stimuleren van een marktvraag voor duurzaam beton.

MVO Netwerk Zorg

Strukton is deelnemer van het MVO Netwerk Zorg. Samen met partners uit de zorgketen werken we aan een duurzame zorgsector. Strukton legt zich vooral toe op het op een duurzame manier ontzorgen van de klant in de realisatie en exploitatie van huisvesting.

Commitment

Strukton committeert zich aan:

 

Stakeholders

Onze stakeholders zijn onderverdeeld in de volgende groepen:

  • Medewerkers
  • Publieke en private opdrachtgevers
  • Leveranciers
  • Omgeving en eindgebruikers van projecten
  • Brancheorganisaties
  • Overheden
  • Non-gouvermentele organisatie (NGO’s)
  • Kennis- en onderwijsinstellingen

De individuele stakeholders zijn geselecteerd aan de hand van een stakeholdermatrix. Met hen hebben we regelmatig contact. Onze medewerkers onderhouden daarnaast in de projecten contacten met diverse belanghebbenden en gaan dagelijks de dialoog aan met de omgeving. Wat we bespreken met deze stakeholders, is onder meer hierboven beschreven.