Inzicht in CO2-footprint

Ons doel is om in 2020 een vermindering van CO2-uitstoot van 15% te realiseren ten opzichte van referentiejaar 2009. Dit betreft CO2-uitstoot die gerelateerd is aan de bedrijfsopbrengsten.

Om dit te bereiken bepalen wij per jaar onze ambitie voor reductie van relatieve CO2-uitstoot. Voor 2016 hadden wij deze ambitie vastgesteld op 2% reductie van relatieve CO2-uitstoot ten opzichte van 2015. Deze doelstelling hebben wij ruimschoots behaald. De absolute uitstoot daalde met 4,5%.

Om de reductie te bepalen, monitoren we onze CO2-uitstoot en rapporteren hier twee keer per jaar over:

CO2-rapportages 2017

CO2-rapportages 2016

CO2-rapportages 2015

CO2-rapportages 2014

Scope 3

In 2017 hebben we nieuwe ketenanalyse uitgevoerd. Bekijk de analyses van CO2-uitstoot van de volgende productieketens: 

Op basis van deze analyses heeft Strukton doelstellingen bepaald om in scope 3 de CO2-uitstoot te verminderen. Bekijk de voortgangsrapportages van de ketenanalyses:
Van de nieuwe ketenanalyses hebben we nog geen voortgangsrapportages.