CO2-reductie

Strukton heeft een CO2-reductieprogramma opgesteld om de eigen CO2-reductiedoelstelling te realiseren.

Ons CO2-reductieprogramma sluit aan bij de rapportage van onze CO2-uitstoot. Hierdoor kunnen wij de effecten van de verschillende projecten binnen het CO2-reductieprogramma monitoren en op tijd bijsturen. Wij rapporteren regelmatig intern en extern over de voortgang van deze projecten. Extern vooral op deze website. Op detailniveau vindt er regelmatig overleg plaats tussen projectleider, opdrachtgever en andere betrokkenen.

Bekijk het CO2-reductieplan 2017 (pdf, 882 kB) 

Energiemanagementplan en energiebeleid

Een van de doelstellingen van Strukton is het continu verbeteren van het efficiënt gebruik van energie. Om dit op een gestructureerde en beheerste wijze te realiseren, heeft Strukton een energiemanagementplan opgesteld conform NEN-EN 16001. Dit energiemanagementsysteem maakt onderdeel uit van het integrale managementsysteem van Strukton en heeft betrekking op alle Nederlandse activiteiten van alle bedrijfsonderdelen van Strukton en alle projecten die deze bedrijfsonderdelen uitvoeren.

Download onze MVO-beleidsverklaring (pdf, 170 kB).

Algemene trends binnen Strukton

Onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) valt voor Strukton niet alleen duurzaamheid, maar het bredere aspect van het gehele maatschappelijk belang. Binnen Strukton tekent zich een duidelijke trend af van toenemend bewustzijn rond het belang van MVO, waaronder CO2-reductie. Sinds 2009 rapporteren wij actief over onze CO2-uitstoot en reductiemaatregelen. Daarmee wordt CO2-reductie concreet voor onze medewerkers én externe stakeholders. Zichtbaarheid stimuleert steeds meer mensen (medewerkers en externe partijen) om bij te dragen. Het voordeel van CO2-reductie is dat iedereen hier op zijn eigen wijze aan kán bijdragen. Als bedrijf zijn wij in toenemende mate (pro)actief in duurzame ontwikkelingen in de gehele sector.  

Voorbeelden hiervan zijn:

Verder kijken wij bij te nemen investeringen steeds meer naar de CO2-effecten van investeringen, zoals de aanschaf van een hybride graafmachine. Uiteraard zijn we er nog niet. Wij zien MVO-bewustwording als een verandertraject dat vele jaren duurt.

Mogelijkheden voor individuele bijdrage

Ideeën voor duurzame ontwikkelingen zijn van harte welkom. Suggesties, ideeën of voorstellen kunt u sturen naar co2.footprint@strukton.com.