CO2-Bewust certificaat

Sinds juli 2010 is Strukton gecertificeerd voor niveau 5 op de CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder stimuleert bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen om CO2-bewust bezig te zijn, zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten.

Een hoger niveau op de CO2-prestatieladder betekent meer kans op gunning van een project. Certificering voor de CO2-prestatieladder is voor een groot deel afhankelijk van:

  • energiebesparing
  • efficiënt gebruik maken van materialen
  • het gebruik van duurzame energie

Overzicht certificaten van Strukton Groep: