24Safe - Samen scherp op veiligheid

Ons werk brengt veiligheids- en gezondheidsrisco’s met zich mee. Voor onszelf en voor onze omgeving. Sommige werkzaamheden die wij uitvoeren, zijn in potentie zelfs levensgevaarlijk. Veiligheid en gezondheid zijn daarom topprioriteit binnen Strukton. Veiligheid en gezondheid gaan vóór alles. Iedereen veilig en gezond uit en thuis... 24/7… 24Safe

Onze ambitie

Niemand raakt gewond; iedereen blijft gezond.

Onze missie

Samen scherp op veiligheid.

Onze visie

  • Wij vinden dat iedereen na het werk bij ons weer veilig en gezond naar huis moet kunnen keren.
  • Het is onze overtuiging dat niets wat wij doen het waard is om gewond door te raken.
  • Veilig en gezond werken maakt integraal onderdeel uit van het vakmanschap van onze mensen en de mensen met wie we samenwerken. Veiligheid zit in de genen van onze organisatie.
  • Veiligheid is voor ons een essentiële voorwaarde voor succes.
veiligheidsiconen_24safe


Onze waarden en normen

  • Veiligheid is een permanente waarde en geen tijdelijke prioriteit.
  • Veiligheid begint bij onszelf, inclusief het management. Het draait om 'ons'. Wij nemen onze eigen verantwoordelijkheid en bespreken (on)veiligheid met elkaar. Hierbij staan we open voor feedback en daar gaan we professioneel en respectvol mee om. Iedere medewerker mag het werk stilleggen als de veiligheid of gezondheid in het gedrang komt.
  • Iedereen krijgt altijd instructie en heeft de verantwoordelijkheid om onze eigen veiligheid en die van anderen te beschermen en elkaar alert te maken en te houden op risicovolle situaties.
  • Wij zijn ons altijd bewust van de gevolgen van veranderingen. Daar reageren en anticiperen we op.
  • Wij zorgen ervoor dat wijzelf en anderen leren van onze veiligheidservaringen. We delen informatie om risico’s te beheersen en herhaling van incidenten te voorkomen.
  • Onze houding ten opzichte van veiligheid en gezondheid is positief, opbouwend en met oog op het goede. Maar bij schending van veiligheidsvoorschriften en -regels zijn we scherp en hanteren we een “zero tolerance beleid”.

“Ons gouden principe geldt altijd… 24/7, 24Safe!”

24Safe logo