Over ons

Strukton manifesteert zich steeds nadrukkelijker als technologiebedrijf en onderscheidt zich door het gebruik van data bij onderhoud en beheer. Assetmanagement is daarin de belangrijkste kerncompetentie. De missie is bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van spoorvervoer, weginfrastructuur en technische installaties en gebouwen.

Missie

Onze missie is om bij te dragen aan de kwaliteit en veiligheid van spoorvervoer, weginfrastructuur en technische installaties en gebouwen.Dat betekent technologieën ontwikkelen en oplossingen integreren. Opdrachtgevers bevinden zich zowel binnen Europa als ook steeds meer daarbuiten. Strukton telt circa 6.500 medewerkers en heeft een omzet van 1,9 miljard euro.

Strukton is actief in drie markten:

  • Railsystemen: onderhoud, vernieuwing en nieuwbouw van railinfrastructuur en elektrische treinsystemen, zowel heavy rail als light rail (Strukton Rail)
  • Civiele infrastructuur: ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van infrastructurele projecten in Nederland (Strukton Civiel)
  • Techniek en gebouwen: ontwerp, realisatie, onderhoud, ontwikkeling en exploitatie van technische installaties en gebouwen in Nederland. De focus ligt steeds meer op de specialistische speerpuntmarkten zorg, industrie en mobiliteitsknooppunten (Strukton Worksphere)

International: Strukton International realiseert op internationale schaal geïntegreerde rail- en civiele infrastructurele oplossingen, vooral bij de aanleg van vervoersystemen in dichtbevolkte gebieden, havens en verbindingen van havens met het binnenland. Zij maken daarbij gebruik van capaciteit, ervaring en knowhow van Strukton Rail en Strukton Civiel.

Integrale Projecten: Binnen elk van deze markten als ook marktoverstijgend werkt Strukton Integrale Projecten aan pps-concessieprojecten en financieringsoplossingen. Ook leveren zij project- en contractmanagement voor integrale pps- en EMVI-tenders. Voor de verworven pps-assets verzorgen zij het volledige SPC-management in zowel de realisatie- als de explotatiefase (Strukton Integrale Projecten)