Nieuws

Nadere toelichting verwerving contract Riyad

27 februari 2019

Op vrijdag 15 februari zijn wij verrast door een inval van de FIOD. Inmiddels hebben wij meer duiding en hebben wij vernomen dat de FIOD deze inval heeft gedaan vanwege een op boekenonderzoek door de Belastingdienst gebaseerde verdenking van corruptie en valsheid in geschrifte bij het verkrijgen van een opdracht voor het metroproject in Riyad. Wij verlenen alle gevraagde medewerking aan de FIOD en geven volledig openheid van zaken.

still_corporateclip 

“Deze gebeurtenissen raken mij persoonlijk en ik vind het vervelend voor alle medewerkers van Strukton. Ik vind het belangrijk te benadrukken dat er geen sprake is van steekpenningen. Het project is gegund op basis van de laagste prijs.”

Gerard Sanderink, bestuursvoorzitter van Strukton

 

Wij hebben de behoefte om in dit bericht een aantal feiten rond de verwerving van het metroproject op een rij te zetten. Medio juli 2012 zijn wij als Strukton door consortiumleider FCC uitgenodigd om in het internationale consortium FAST (bestaande uit o.a. FCC, Alstom en Samsung) mee te dingen naar het metroproject in Riyad. Wij kenden FCC vanuit lopende samenwerkingen, evenals Alstom. Dit consortium is vervolgens geprekwalificeerd voor het metroproject. In het consortium speelt Strukton een beperkte rol met een aandeel van ca. 15%. Het consortium is verantwoordelijk geweest voor de prijsvoering en aanbieding van het project. De aanbieding is op 20 februari 2013 bij de opdrachtgever ingediend.

Het consortium FAST heeft voor alle zes nieuw aan te leggen lijnen in Riyad de laagste prijs geboden. De opdrachtgever heeft ervoor gekozen ons als consortium niet het totaal te gunnen, maar alleen lijn 4, 5 en 6. De andere lijnen zijn aan twee andere consortia gegund.

Vlak voor het indienen van de definitieve aanbieding hebben wij het bedrijf Somo als agent aangesteld. Deze partij ontvangt voor zijn werkzaamheden een vast percentage van de contractwaarde. Somo heeft bij de prijsvorming en indiening van de tender geen rol gespeeld. We hebben een agent gezocht met voldoende ervaring om ons te faciliteren bij deze grote, logistieke uitdaging in een drukke wereldstad in de jaren van de uitvoering. Er is een heldere schriftelijke opdracht verstrekt, waarin ook gesteld is dat alles conform toepasselijke wet- en regelgeving dient te worden uitgevoerd. Betalingen vinden plaats rechtstreeks naar dit bedrijf, op basis van facturen en betaling gebeurt enkel bancair. Daarmee is alles transparant en traceerbaar.

Naast de logistieke ondersteuning ondersteunt Somo ons bijvoorbeeld ook als er politieke onrust is met het opheffen van belemmeringen om ons werk te doen. Met Somo lopen geen andere activiteiten in uitvoering dan gelieerd aan het metroproject in Riyad.

Naar aanleiding van de beperkende verklaring bij de jaarrekening 2016 heeft Atradius Dutch State Business in 2018 een herbeoordeling uitgevoerd van de EKV-polis op basis van de relatie tussen Strukton en Somo. Die herbeoordeling heeft ertoe geleid dat de Staat bereid was de uitkeringsplicht onder de verzekeringsovereenkomst met terugwerkende kracht te laten herleven en daarmee is de dekking ongewijzigd.

Wij willen tot slot benadrukken dat wij enorm veel waarde hechten aan integer zaken doen en nooit steekpenningen betalen. Wij leven onze gedragscode Integer Zaken Doen te allen tijde na als onderdeel van het Strukton All Right programma en zien daar ook op toe.