Nieuws

Resultaten Strukton 2017: Sterke verbetering nettoresultaat

28 mei 2018

Strukton heeft in 2017 een nettoresultaat gerealiseerd van EUR 25,1 miljoen. Dat is aanzienlijk hoger dan in 2016. Groei van de bedrijfsopbrengsten is geen doel op zich; de focus ligt immers op een goede verdiencapaciteit. Desondanks zijn de bedrijfsopbrengsten in 2017 gegroeid naar EUR 1,916 miljard. Dat komt vooral door een groei van de bedrijfsopbrengsten bij Strukton Rail en, in mindere mate, bij Strukton Worksphere en Strukton International.

NEWS_JAARVERSLAG_2017_2 

Sterke groei resultaat Strukton

In april 2018 heeft Strukton een nieuwe financiering afgesloten voor een periode van drie jaar, met twee keer een verlengingsoptie van een jaar. Deze financiering heeft betere voorwaarden en condities en het toezicht van de banken staat meer op afstand.

De cijfers in een notendop:

  • Operationeel resultaat verder verbeterd naar EUR 76,0 miljoen (2016: EUR 66,7 miljoen)
  • Goede performance segment railsystemen
  • Herfinanciering gerealiseerd
  • Verlaging risicoprofiel werpt zijn vruchten af
  • Nettoresultaat 2017 gestegen naar EUR 25,1 miljoen (2016: EUR 13,3 miljoen)
  • Solvabiliteit gestegen naar 24,3% (2016: 18,8%)
  • Bedrijfsopbrengsten gestabiliseerd op EUR 1,9 miljard

Strukton bereikte dit goede resultaat dankzij intensieve samenwerking en verbeterprojecten. In de orderportefeuille verschuift de werkinhoudelijke nadruk van projecten naar beheer en onderhoud. Dat sluit goed aan bij de strategie van Strukton.

Strategie

Strukton concentreert zich op die activiteiten waar zijn kracht ligt. Onderhoud en beheer, met gebruik van hoogwaardige technologie, domeinkennis en vakmanschap, vormen de basis van de onderneming. Dit zorgt voor stabiliteit en biedt Strukton bovendien de kans zich te onderscheiden, door het gerichte gebruik van data bij beheer en onderhoud. Daarnaast richt Strukton zich op projecten met een sterke technologiecomponent en op projecten waarvoor het zijn specialismen kan inzetten en die goed aansluiten bij bewezen kennis en kunde van Strukton.

Het bedrijf zoekt de aansluiting bij wereldwijde ontwikkelingen, waaronder urbanisatie en de daarmee gepaard gaande groeiende behoefte aan metro’s en lightrail. Daarnaast ziet Strukton kansen op het gebied van spoorgoederenvervoer. De nadruk in het soort werk is de afgelopen jaren verschoven, waarbij beheer en onderhoud het grootste deel is, gevolgd door specialismen en projecten.

Vooruitblik

Een blik op de orderportefeuille van Strukton als geheel biedt vertrouwen voor de toekomst. Hoewel de crisis achter ons lijkt te liggen, is de markt voor bedrijven als Strukton nog altijd uitdagend. Desondanks liggen er voor Strukton Rail goede kansen. Voor Strukton Civiel en Strukton Worksphere is de markt iets lastiger, maar de orderportefeuilles zijn goed gevuld. De orderportefeuille van Strukton International gaat langzaam omlaag doordat de opdracht in Riyad, de aanleg van een metrostelsel, zijn voltooiing nadert. In de orderportefeuilles verschuift de werkinhoudelijke nadruk van projecten naar beheer en onderhoud. Dat sluit goed aan bij de strategie van Strukton.