Nieuws

A2 Maastricht wint Schreudersprijs 2017

03 november 2017

A2 Maastricht is de winnaar van de Schreudersprijs 2017, dé vakprijs voor vernieuwende ondergrondse bouwprojecten. A2 Maastricht wint de prijs met het plan de Groene Loper. De jury looft de innovatieve ondergrondse dubbellaagse oplossing en de bovengrondse mogelijkheden die dit biedt voor het helen van Maastricht-Oost.

Schreudersprijs_1 

Het plan de Groene Loper

Het plan de Groene Loper zorgt voor een goede bereikbaarheid van stad en Euregio, doorstroming op de A2 bij kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein, en nieuwe kansen voor de ontwikkeling van aangrenzende buurten nu 80% van het verkeer ondergronds is.

“De contouren van de Groene Loper worden steeds duidelijker. Dankzij slimme technische oplossingen ontstaat een nieuw stuk stad met een heel fijn leefklimaat. Dat deze aanpak ook in de vakwereld waardering krijgt, is voor opdrachtgever, bouwer en de stad extra leuk”

Wethouder John Aarts, voorzitter van de Stuurgroep A2 Maastricht

Van stakeholders naar shareholders

“Een project is zo goed als de kwaliteit van de samenwerking. We hebben bij de planvoorbereiding kunnen werken met een visionaire top van Rijkswaterstaat die vooruitstrevend was en het aandurfde om een andere projectaanpak te kiezen. En de lokale politiek was trouw aan haar eigen kwalitatieve doelstellingen en zorgde voor stabiele politieke omstandigheden. De burgers en weggebruikers waren kritisch op de te verwachte overlast, maar werden trots op de technische prestaties in de stad. En zo werden stakeholders shareholders”

Bauke Lobbezoo, directeur Infra van bouwer Avenue2, en Louis Prompers, directeur van opdrachtgever Projectbureau A2 Maastricht

Pittige concurrentie

De kwaliteit van de inzendingen was hoog dit jaar. Ook Kustwerk Katwijk, Onderdoorgangen Zutphen en Parkeergarage Lammermarkt Leiden dongen mee naar de prijs. Alle projecten hadden bijzonderheden.

Schreudersprijs_2


De Schreudersprijs

Elke twee jaar reikt het COB (Centrum Ondergronds Bouwen, kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik) de Schreudersprijs uit. Deze prijs wordt overhandigd aan een bedrijf of instelling voor een project waarbij op een innovatieve en verantwoorde manier gebruik is gemaakt van de ondergrond

Dit nieuwsbericht is gebaseerd op het persbericht van A2 Maastricht.