Nieuws

Tramremise in Nieuwegein breidt uit

22 december 2016

Begin 2017 start de uitbreiding van het spoor op de remise in Nieuwegein. De trams die in 2018 op de toekomstige Uithoflijn gaan rijden, worden op deze manier ontvangen in een compleet gemoderniseerde thuisbasis. Vanaf 2020 ontvangt de provincie Utrecht op de remise in Nieuwegein nog meer nieuwe trams, die ook in Nieuwegein en IJsselstein gaan rijden.

Nieuwe tramremise in 2018 

Op 21 december tekenden de provincie Utrecht en Strukton Rail het contract voor aanleg van het nieuwe spoor. Strukton Rail neemt de aanleg van de volledige railinfrastructuur op de remise op zich. In het contract zit naast het werk aan het spoor dat de remise verbindt met de trambaan ook de aanleg van kabels en leidingen, de realisatie van het laad- en losspoor en de bouw van het rangeerterrein voor de nieuwe tramvloot. Tijdens de werkzaamheden blijft de remise in gebruik. Strukton richt de werkzaamheden zodanig in dat de exploitatie van de remise ongehinderd doorgang kan blijven vinden.

Extra opstelcapaciteit

Al tijdens de uitbreiding van het spoor, wordt de opstelcapaciteit vergroot. Daarmee biedt het opstelterrein ook plek voor stalling van 37 trams die de komende jaren worden geleverd vanuit Spanje door CAF. Om deze trams voor de toekomstige Uithoflijn op tijd te kunnen ontvangen, is de planning erop gericht het opstelterrein in de zomer van 2017 gereed te hebben.

Ondertekening spoorcontract remise provincie Utrecht en Strukton Rail 21-12-2016


Nieuwe werkplaats

Voor het in bedrijf stellen van de nieuwe remise wordt ook een werkplaats gebouwd voorzien van bijpassende werk- en onderhoudssystemen en met daaraan vast een kantoor voor de beheerder en vervoerder U-OV. In dit nieuwe kantoor komt ook de verkeersleiding. De aanbesteding van dit werk aan de werkplaats en het kantoor is momenteel in de afrondende fase. Planning is dat de nieuwe werkplaats medio 2018 in bedrijf is. Op dat moment openen de trams op de nieuwe Uithoflijn de deuren voor de reizigers.

Vooruitlopend en aansluitend op de komst van de nieuwe werkplaats verzorgt Strukton de aanleg van wegen op de remise, de parkeerplaatsen, de verhardingen voor het laden, lossen en opslag, de verlichting en de beplanting van het terrein.

Integrale aanpak

Vanuit de Struktonbrede visie op integraliteit bestaat het projectteam uit medewerkers van Strukton Rail, Strukton Milieutechniek, Strukton Civiel Projecten en Antea Group. Als partner voor terreininrichting is gekozen voor Van Gelder.