Nieuws

Opnieuw hoogste niveau behaald in CO2-bewust handelen

23 juni 2016

Na een voorspoedige audit heeft Strukton begin juni het nieuwe CO2-Bewust certificaat ontvangen van de certificerende instelling DNV GL. Net als voorgaande jaren is Strukton gecertificeerd op het hoogste niveau: trede 5. Het afgelopen jaar realiseerde Strukton een forse reductie in de CO2-uitstoot: in 2014 bedroeg de CO2-uitstoot nog 39.500 ton, in 2015 was dit 32.250 ton. Dat betekent een afname van 7.250 ton.

nieuwsbericht co2 handelen 

Reductiedoelstellingen en resultaten

Strukton heeft de ambitie zijn CO2-uitstoot, gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten, jaarlijks met 2% te laten dalen. De jaarlijkse metingen worden gedaan tegen de achtergrond van de doelstelling om voor de gehele reikwijdte van energiemanagement op 1 januari 2020 een CO2-uitstootreductie te realiseren van 15% gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten (ten opzichte van referentiejaar 2009). Beide doelstellingen zijn nu al ruimschoots gehaald.

In absolute zin is de CO2-uitstoot in 2015 met 18% gedaald. Gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten was de daling zelfs 20%. Gerelateerd aan referentiejaar 2009 is al een reductie gerealiseerd van 27%. We hebben deze resultaten bereikt doordat we onder meer in 2015 alleen nog maar groene stroom afnemen. Daarnaast is het verbruik van ons materieel afgenomen: deels wordt dit veroorzaakt door de fase waarin een aantal grote projecten verkeert (minder grondwerk) en deels door de activiteiten die Strukton ontplooit op het vlak van ‘Het Nieuwe Draaien’. Op 26 mei jl. heeft Strukton daarvoor de Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’ ondertekend.

Duurzame technologieën

Strukton zet diverse technologieën in die leiden tot een duurzamere wereld. Een goed voorbeeld zijn de kortsluitlansen waarmee op afstand hele werkzones in het spoor buiten dienst kunnen worden gesteld. Dit is niet alleen veiliger, maar bespaart ook autokilometers en daarmee brandstof.

Een ander voorbeeld is de recycling van beton. Op 10 juni 2016 hebben we nieuwe technieken gedemonstreerd: C2Ca (Concrete 2 Concrete Aspects).

Een innovatie in de pilotfase is SolaRoad: wegdek dat zonlicht omzet in elektriciteit. Er ligt al een proefvak op een fietspad bij Krommenie. Dochterbedrijf Ooms Civiel werkt aan deze innovatie samen met TNO, provincie Noord-Holland en Dyneqq.

Twee CO2-Bewust certificaten

De cijfers in dit bericht gelden voor de werkmaatschappijen Strukton Civiel, Strukton Worksphere en Strukton Integrale Projecten, die samen vallen onder het CO2-Bewust certificaat van Strukton Groep. Strukton Rail heeft een eigen certificaat. Meer informatie over de CO2-uitstoot van Strukton Rail is te vinden op de website van Strukton Rail.