Nieuws

Nationaal betonakkoord in de maak!

09 februari 2016

Een historisch moment voor de betonsector. Tijdens een CEO-ontbijt op 9 februari 2016 hebben ruim 60 bestuurders vanuit de betonketen en relevante stakeholders toegezegd mee te werken aan een ketenakkoord met nationale impact. Een akkoord tussen de betonketen en de BV Nederland gericht op een economisch gezonde betonsector door verdere verduurzaming. CO2 - reductie, circulariteit, biodiversiteit en sociale aspecten zijn speerpunten.

Betonakkoord2_nieuwsitem 

Staatssecretaris Dijksma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu complimenteerde de sector in een videoboodschap met hetgeen reeds is bereikt. Tegelijkertijd daagde ze de aanwezigen uit om nieuwe stappen te zetten en riep op om gezamenlijk afspraken te maken voor de lange termijn.

“Ik roep u op om unaniem voor het betonakkoord te stemmen”

Mariëtte Hamer van de SER, benadrukte dat duurzame samenwerking tussen alle partijen uit de betonketen noodzakelijk is om ambitieuze stappen te zetten en de betonketen nog verder te verduurzamen. Frank Bekooij, CEO Strukton Civiel vult aan:

“Hoogwaardig hergebruik van beton is vele malen sterker als de totale keten zich committeert. Dan kunnen we ook een bijzonder mooi nieuw export product leveren”


Na de overweldigende meerderheid van stemmen vóór het ingaan van het proces om te komen tot een ambitieus akkoord is de kwartiermakersfase afgerond en kunnen de besprekingen beginnen. Het speelveld is gecreëerd; wat de inhoud van het ketenakkoord wordt is aan de sector. Om te komen tot een sterk en gedragen akkoord gaan de komende maanden alle betrokken partijen rond de tafel om verduurzamingsambities en doelstellingen te formuleren en de daarvoor benodigde instrumenten te benoemen. Henri van der Kamp, lid raad van bestuur VolkerWessels die optrad als gastheer van deze unieke bijeenkomst: 

“Als betonketen moeten we nu gezamenlijk het risico dragen en het lef hebben om concrete verduurzamingsstappen te zetten”

Het streven is dat het akkoord in de loop van 2016 wordt gesloten. 
 
Een nationaal akkoord moet een wezenlijke bijdrage gaan leveren aan de beperking van de CO2 -uitstoot, de concurrentiekracht versterken en kennis en werkgelegenheid in de sector borgen. Bij aanbestedingen is het nu vaak de laagste prijs die bepaalt wie de aanbesteding wint. Duurzaamheid speelt doorgaans nog een te geringe rol. De vraag is welke (macro-economische) instrumenten nodig zijn om duurzamer beton zo aantrekkelijk te maken dat het de eerste keus wordt. Herbert Fish van BASF doet een oproep om de sector anders te organiseren, waarbij zowel maatschappelijke als economische winst te behalen is.

Een groep koplopers uit de sector heeft de afgelopen jaren onder de vlag van het MVO Netwerk Beton van MVO Nederland de basis gelegd voor een mogelijk Betonakkoord. Zo is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor verdere verduurzaming, een solide netwerk opgebouwd, onderling vertrouwen gecreëerd en is bereidheid tot samenwerking ontstaan. Deelname aan de totstandkoming van het Betonakkoord staat voor iedereen open.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Harry Hofman, harry.hofman@strukton.com of 06 29 39 89 74.