Nieuws

Massale steun voor Governance Code Veiligheid in de bouw

06 oktober 2016

Op woensdag 5 oktober jl. ontving Strukton op het hoofdkantoor in Utrecht circa 50 partners uit de gehele keten binnen de bouw, infra en installatietechniek om samen te praten over veiligheid. Aanleiding was de ‘Governance Code Veiligheid in de bouw, die Strukton samen met veertien andere toonaangevende ondernemingen heeft ondertekend. Hiermee hebben zij zich onder meer gecommiteerd aan de afspraak om veiligheid specifiek op de agenda te zetten van zowel de eigen organisaties als de gehele keten.

governance code 

Een van de onderdelen van de Governance Code is het commitment om het gedachtengoed verder te verspreiden. De middag bij Strukton op 5 oktober stond in het teken van de verkeersregelaar, mede naar aanleiding van de vele ongevallen die dit jaar hebben plaatsgevonden. De belangrijkste vraag hierbij was ‘Hoe kunnen wij er samen, als bouwpartners, voor zorgen dat eenieder aan het einde van de werkdag weer ongedeerd thuiskomt?’

Na een sketch, een presentatie en een optreden over kwetsbaar opstellen gingen de deelnemers in kleine groepen uiteen. Met elkaar wisselden zij van gedachten over onderwerpen zoals houding en gedrag, respect en dilemma’s in de bouw. De middag heeft onder andere bijgedragen aan de bewustwording van het belang samen te sturen op veiligheid en daartoe eerst naar jezelf te kijken, ‘wat kan ik bijdragen’? En, niet onbelangrijk, de ketenpartners van Strukton steunden massaal de Governance Code door het plaatsen van een handtekening.

Op deze manier dragen we allen weer een steentje bij aan ‘Samen scherp op veiligheid’.