Nieuws

Juridische update zaak Avenue2

26 oktober 2016

Op 9 mei 2016 dagvaardde het Openbaar Ministerie het bouwconsortium dat de A2-tunnel bij Maastricht aanlegt en twee managers inzake vermeende valsheid in geschrifte. Het consortium en de twee managers hebben daartegen bezwaar gemaakt. De rechtbank Limburg heeft dit bezwaar op 8 juni 2016 toegewezen vanwege geen bewijs voor schuld, en stelde daarmee de Officier van Justitie in het ongelijk. Tegen deze uitspraak is de Officier van Justitie vervolgens in beroep gegaan bij het Hof in Den Bosch.

avenue2logo 

Ons bouwconsortium is samen met de betrokkenen teleurgesteld dat de heldere uitspraak van de rechter in Maastricht opnieuw wordt getoetst. Met de eerdere uitspraak van de rechtbank Limburg in de hand zijn zij echter versterkt in het vertrouwen dat de betrokkenen gewerkt en gehandeld hebben volgens alle geldende regels en in de geest van goed en verantwoord werkgeverschap. Datzelfde vertrouwen is er ook over de beslissing die het Hof in de komende maanden zal nemen.