Nieuws

Gerard Sanderink Studiebeurzen voor derde keer uitgereikt

19 september 2016

Op vrijdag 16 september zijn bij de UT voor de derde keer de Gerard Sanderink Studiebeurzen uitgereikt. Saxionstudenten Tom Ellenbroek, Maria Nieuwerth, Raymond Harhuis, Max van Druten en Arne Robers en UT-studenten Janine Santing, Pier Tabak, Gerhard Berman en Leon Smook zijn de gelukkigen.

Gerard beurzen 

Initiatiefnemer en grondlegger voor de beurzen is Gerard Sanderink. De ondernemer reikte aan negen talentvolle studenten van Saxion en Universiteit Twente de studiebeurs van 10.000 euro per jaar uit.

De studenten die de beurs in ontvangst hebben genomen zijn talentvolle studenten met excellente studieresultaten. De studenten die dit jaar voor het eerst een beurs hebben ontvangen zijn:

  • Tom Ellenbroek (Elektrotechniek - Saxion)
  • Maria Nieuwerth (Chemie - Saxion)
  • Raymond Harhuis (Werktuigbouwkunde - Saxion)
  • Max van Druten (Technische Natuurkunde - Saxion)
  • Arne Robers (Technische Bedrijfskunde - Saxion)
  • Janine Santing (Biomedische Technologie – Universiteit Twente)
  • Pier Tabak (Advanced Technology – Universiteit Twente)
  • Gerhard Berman (Biomedische Technologie – Universiteit Twente)
  • Leon Smook (Scheikundige Technologie)

Talentvolle studenten

Sanderink wil met de beurzen Twentse studenten met aantoonbare capaciteiten op het gebied van technologie ondersteunen. De beurs wordt per jaar toegekend. Die blijft in principe gehandhaafd tot het einde van de studie, bij gelijkblijvende omstandigheden. Jaarlijks stelt de Stichting Gerard Sanderink de nieuw te vergeven beurzen vast.

Stichting Gerard Sanderink

Ondernemer Gerard Sanderink is eigenaar van het investeringsbedrijf Sanderink Investments. Hij geeft hiermee leiding aan de bedrijven Centric en Oranjewoud, waaronder Antea Group en Strukton vallen.

Sanderink is geboren en getogen in Twente en draagt de regio een warm hart toe. Hij startte het beurzenprogramma met het doel om jonge, talentvolle studenten voor Twente te behouden en in hun verdere ontwikkeling te ondersteunen. Daarnaast werkt hij aan het Sanderink Technology Centre, een innovatiecentrum dat als innovatieversneller moet dienen voor talentvolle jonge technici.

Meer over de Stichting Gerard Sanderink

Fotograaf: Gijs van Ouwerkerk Fotografie