Nieuws

CO2-maatregelen werpen vruchten af

23 december 2016

Over het eerste half jaar heeft Strukton zijn absolute CO2-emissies met 1% gereduceerd ten opzichte van dezelfde periode in 2015. De uitstoot nam af van 49.218 ton CO2 in 2015 tot 48.716 ton CO2 in 2016 (gerekend over de afgelopen vier kwartalen).

OV_fiets_NEWS 

Doelstelling lange termijn

De langetermijndoelstelling van Strukton is om in 2020 15% CO2-reductie te behalen ten opzichte van 2009, gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten. De tussenstand in het eerste half jaar 2016 is een absolute daling van 17.268 ton, een daling van 26% in absolute emissies.
Daarmee is Strukton op weg zijn doelstelling te bereiken. De langetermijndoelstelling blijft echter ambitieus. Dit komt enerzijds door de moeilijke marktomstandigheden in Nederland en anderzijds doordat het laaghangend fruit inmiddels is geplukt.

Reductiemaatregelen

De absolute daling van de CO2-uitstoot in de afgelopen jaren is te danken aan de diverse CO2-reductiemaatregelen die Strukton neemt.

Materieel

De CO2 uitstoot van het materieel op projecten is met 12% gedaald ten opzichte van 2015 (t/m Q2 bedroeg de emissie van materieel op projecten 512 ton CO2). Deels wordt deze daling veroorzaakt door de fase waarin een aantal grote projecten verkeert (minder grondwerk) en deels door de activiteiten die Strukton ontplooit op het vlak van het Nieuwe Draaien. Ook wordt divers materieel uitgerust met een start-stopsysteem.

Groene stroom

Voor 2016 is het doel om 90% groene stroom in te kopen. Het nieuwe overkoepelende energieinkoopcontract van Strukton bestaat uit 100% groene stroom. Voor de locaties en projecten waar geen groene stroom kan worden ingekocht, vergroent Strukto de elektriciteit via Hollandse Wind certificaten. In 2016 neemt Strukton voor 99% groene stroom af. De doelstelling voor 2016 is dan ook behaald.

Videoconference

Diverse vestigingen van Strukton hebben de beschikking over een videoconferentieruimte. Het beleid is waar mogelijk reistijd te vermijden en bijvoorbeeld gebruik te maken van videoconference. In het eerste half jaar van 2016 is hierdoor 36 ton CO2 bespaard.

Leasewagens

Over geheel Strukton is er een vrij stabiele ontwikkeling te zien in de CO2-uitstoot door de leasewagens. De CO2-uitstoot per gereden kilometer neemt af door verschillende reductiemaatregelen, waaronder aanscherping van de CO2-norm in de leaseregeling en een proef met 100% elektrische leaseauto’s). Door een veranderend werkpakket rijden de medewerkers echter meer kilometers.