Nieuws

Uitvoering BOR-maatregelen Beverwijk in volle gang

06 november 2015

Strukton is in opdracht van ProRail volop aan de slag met de uitvoering van diverse spoormaatregelen in Beverwijk. Het project is een uitbreiding van opstelsporen naar Tata Steel/Hoogovens te Beverwijk. De uitbreiding betreft het verlengen van een bestaand kopspoor over zo’n 600 meter en de aanleg van een nieuw kopspoor over 1.100 meter.

pa281091-news 

Beide kopsporen worden met één wissel aan elkaar verbonden en sluiten aan op een bestaande wisselstraat ter hoogte van station Beverwijk. Door de uitbreiding wordt uit veiligheidsoogpunt de gelijkvloerse kruising (spoorwegovergang) opgeheven. In plaats daarvan realiseert Strukton een onderdoorgang voor langzaam verkeer (fietsers, brommers en voetgangers).

Bij de uitvoering van het project zijn verschillende Struktonbedrijven betrokken: Strukton Civiel, Strukton Rail Nederland en Strukton Systems.

Werkzaamheden

Op dit moment voert Strukton watercompenserende maatregelen uit. De projectlocatie wordt omringd door vele waterpartijen. Omdat de onderdoorgang veel van deze waterpartijen doorkruist, moet het oppervlaktewater op een andere locatie worden gecompenseerd . Sloten worden verlegd naar een andere locatie, de vijver waar de onderdoorgang in uitkomt, wordt aan één zijde verruimd. Aansluitend aan de watercompenserende maatregelen worden de sloten en vijver gedempt. Vervolgens kan gestart worden met de bouw van de onderdoorgang.

In een buitendienststelling van 52 uur in het weekend van 7 en 8 november (week 45) zal Strukton de damwanden voor de spoorbaan intrillen, zodat een bouwkuip ontstaat. Ook treft Strukton in dit weekend de voorbereidingen voor een grondverbetering (grond eruit, zand erin), die nodig is om de nieuwe sporen te kunnen aanleggen.

Oplevering

Het project zal in het voorjaar van 2017 opgeleverd worden. Nieuwsgierig naar dit project of benieuwd in welke weekenden er aan het spoor gewerkt wordt?

Bekijk hier alle ins and outs van dit project