Nieuws

Zaterdag 17 januari: transport sluisdeur Meppelerdiepsluis

16 januari 2015

Op zaterdag 17 januari zal de eerste enorme sluisdeur, met een afmeting van circa 37 x 7 x 3 meter, van de Meppelerdiepsluis vanuit België naar Zwartsluis worden vervoerd. De sluisdeur is onderdeel van de Meppelerdiepsluis die in opdracht van Rijkswaterstaat wordt omgebouwd van keersluis naar schutsluis. De tweede deur wordt eind 2016 verwacht.

IMG_0448 520x355 

De stalen deur is geproduceerd in het Belgische Balen en gaat op transport naar Zwartsluis. Het transport van het gevaarte neemt 3 tot 4 dagen in beslag. Eenmaal op locatie aangekomen, wordt de deur vlakbij de Meppelerdiepsluis aangemeerd totdat de voorbereidende werkzaamheden, zoals het opstellen van 2 stuks 700 tons kranen om de deur in te hijsen, op locatie gereed zijn. Waarna naar verwachting de deur op 22 januari 2015 wordt ingehesen.

Vaarroute

Op zaterdag 17 januari vertrekt het ponton met daarop de sluisdeur vanaf de werf in Balen. Het vervoer gaat o.a. via het Albertkanaal bij Antwerpen en het Amsterdam Rijnkanaal en passeert vervolgens het IJsselmeer en het Ketelmeer waarna de deur via het Zwartemeer aankomt in Zwartsluis.

Alle werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden.

Transport sluisdeur Meppelerdiepsluis


Van keersluis naar schutsluis

De Combinatie Strukton Civiel Projecten - Reef Infra bouwt sinds 2012 in opdracht van Rijkswaterstaat de Meppelerdiepsluis om van keersluis tot schutsluis. Door het aanpassen van de sluis kunnen ook de grotere binnenvaartschepen via het Meppelerdiep de havens van Zwartsluis en Meppel bereiken. De ombouw van keersluis tot schutsluis zorgt ervoor dat de scheepvaart het hele jaar van en naar het Meppelerdiep kan varen; de doorvaart wordt hierdoor meer betrouwbaar.

De nieuwe sluis wordt breder en dieper dan de huidige, waardoor grotere schepen vlotter en veiliger kunnen passeren. Ook zorgt de nieuwe sluis ervoor dat de veiligheid tegen overstromen in de toekomst beter is gewaarborgd. Naast de ombouw van keersluis naar schutsluis wordt ook het bedieningsgebouw en de bestaande brug in de Hasselterdijk (provinciale weg N331) vervangen.

Kijk voor meer informatie over de bouw van de Meppelerdiepsluis op: