Nieuws

Strukton op weg langetermijndoelstelling CO2-reductie te halen

18 december 2015

Strukton Civiel, Strukton Worksphere en Strukton Integrale Projecten hebben in de eerste helft van 2015 de absolute CO2-emissie met 4,9 % gereduceerd ten opzichte van dezelfde periode in 2014. De uitstoot nam af van 37.547 ton in 2014 tot 35.691 ton in 2015.

Doelstelling lange termijn

De langetermijndoelstelling van Strukton is om 15% CO2-reductie te behalen ten opzichte van 2009, gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten. De tussenstand in 2015 is een absolute daling van 12.787 ton, een daling van 25% in absolute emissies.

Daarmee is Strukton op weg zijn doelstelling te bereiken. De langetermijndoelstelling blijft echter ambitieus. Dit komt enerzijds door de moeilijke marktomstandigheden in Nederland en anderzijds doordat het laaghangend fruit inmiddels is geplukt.

De ambitie voor 2015 laat zien dat aandacht voor energieverbruik niet mag verslappen. Gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten was er in de eerste helft van het jaar een stijging te zien van de CO2-emissie ten opzichte van 2014. Strukton zal alle zeilen bij moeten zetten om het energieverbruik verder te laten dalen.

Resultaat te danken aan maatregelen

De absolute daling van de CO2-uitstoot in de afgelopen jaren is te danken aan de maatregelen die Strukton neemt. Zo is er meer aandacht besteed aan Het Nieuwe Rijden, wat leidde tot een daling van het brandstofverbruik van leaseauto’s. De emissies die voortkomen uit overige vormen van mobiliteit zijn ook gedaald. De verklaring hiervoor is vooral te vinden in de daling van het gebruik van privéauto’s.

Tevens leidt de verdere overschakeling op Nederlandse windenergie tot reductie van de emissie. Strukton heeft het doel om 90% windenergie te gebruiken. Ook in 2015 ligt het bedrijf goed op schema. De verwachting is dat 100% groene stroom behaald zal worden.

Daarnaast is het brandstofverbruik drastisch gedaald. Mede door aanpassing van het leasebeleid heeft de leasevloot in de eerste helft van 2015 4% minder CO2 uitgestoten ten opzichte van dezelfde periode in 2014.

Twee CO2 Bewust certificaten

De cijfers in dit bericht gelden voor de werkmaatschappijen Strukton Civiel, Strukton Worksphere en Strukton Integrlale Projecten. Deze werkmaatschappijen vallen samen onder het CO2 Bewust certificaat van Strukton Groep. Strukton Rail heeft een eigen certificaat. Meer informatie over de CO2-uitstoot van Strukton Rail in 2015 is te vinden op de website van Strukton Rail.