Nieuws

Strukton onderhoudspartij voor installaties gemeente Súdwest-Fryslân

21 januari 2015

Strukton Worksphere heeft opdracht gekregen voor het onderhoud van de gebouwgebonden installaties in de gemeentelijke gebouwen van de gemeente Súdwest-Fryslân. Hierbij staan duurzaamheid en social return centraal. Wethouder Durk Stoker en Bert Haan, directeur Strukton Worksphere regio Noord-Oost, ondertekenden woensdag 21 januari 2015 daarvoor het onderhoudscontract. Het contract gaat per 1 februari 2015 in en heeft een looptijd van drie jaar, met een verlenging van drie keer een jaar bij tevredenheid.

De gemeente had voor de gebouwen, zoals het stadhuis en de stadskantoren, nog verschillende onderhoudscontracten bij meerdere partijen.

“Het grote voordeel van dit nieuwe contract is de toegevoegde waarde die een specialistisch bedrijf als Strukton Worksphere ons kan bieden. Ze doen niet alleen onderhoud, maar leveren ons ook dienstverlening op het gebied van beheer, advisering en managementinformatie. Dankzij hun kennis over beheer en onderhoud van installaties, kunnen we verwachten dat ze met ons mee denken.”

Wethouder Stoker

De werkzaamheden bestaan uit het verrichten van preventief en correctief onderhoud aan de elektrotechnische-, werktuigbouwkundige- en besturingsinstallaties, bijvoorbeeld verlichting, liften, verwarming, koeling, en energiebesparende maatregelen. Door het assetmanagementsysteem krijgt de gemeente adequaat inzicht in de staat van de installaties.

Duurzaamheid, kwaliteit en social return

Duurzaamheid, kwaliteit en social return hebben een belangrijke rol gespeeld in het aanbestedingstraject. “Naast de harde kant hebben we ook gekeken naar het menselijke aspect van dit contract” licht wethouder Stoker toe. Strukton Worksphere moet tijdens de uitvoering van dit contract werkzoekenden met een Wwb-uitkering of jongeren met een uitkering via Wet Wij een volledige baan bieden. Maar ook zorgen voor voldoende begeleiding en passende scholing. Daarnaast heeft Strukton Worksphere de taak minstens 5% te besparen op het energieverbruik met de bestaande installaties. Zonder dat de gemeente hierin extra investeert. Het bedrijf zal zijn deskundigheid in duurzame energiebesparende maatregelen inzetten om dit te behalen.

“Wij zijn zeer verheugd bij te kunnen dragen aan doelstellingen van gemeente Súdwest-Fryslân als duurzame gemeente. Wij nemen hierbij de hele zorg voor het beheer en onderhoud van de gebouwen op ons. Hierbij denken wij in levensduur. ”

Bert Haan, directeur Strukton Worksphere regio Noord-Oost


Over gemeente Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân is de tweede gemeente van Fryslân, waartoe onder andere Bolsward, Sneek en IJlst behoren.

Over Strukton

Strukton helpt klanten in de markten railsystemen, civiele infrastructuur en techniek & gebouwen verder door de toepassing van specialistische technieken. Behalve de Nederlandse en Europese markt bedient Strukton met zijn specialismen ook steeds meer de wereldmarkt. Het bedrijf telt circa 7.000 medewerkers en heeft een omzet van 1,6 miljard euro.