Nieuws

Strukton doet mee aan Shift2Rail innovatieprogramma

23 december 2015

De Europese Commissie heeft negentien consortia geselecteerd die als geassocieerd lid mee mogen doen aan het innovatieprogramma Shift2Rail. De Europese Commissie heeft dit op 8 december bekendgemaakt. Een van deze consortia, Smart DeMain, bestaat uit Acciona, Cemosa, DLR (Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.), Fraunhofer IVI en staat onder leiding van Strukton Rail. Met de deelname aan dit consortium en Shift2Rail neemt Strukton Rail een leidende rol in de ontwikkeling van nieuwe technologieën die de railinfrastructuur verder moeten verbeteren. Het consortium richt zich op het ontwerpen van de volgende generatie infracomponenten en een integrale benadering van het onderhoud aan de infrastructuur. Dit is ook terug te zien in de naam van het consortium Smart DeMain: Smart Design & Maintenance voor het spoor van de toekomst.

logo Shift 2 Rail 

Tijdens het lange selectieproces hebben de vijf verschillende consortiumpartijen met succes laten zien dat zij goed samenwerken aan de ontwikkeling van innovatieve ideeën die het verschil maken. De consortiumpartners zien ernaar uit om deze ideeën tot wasdom te brengen, samen met de andere partijen in Shift2Rail, waaronder vervoerders en spoorbeheerders uit dertien landen, evenals leveranciers van rolling stock en infrastructuur, aannemers, IT-specialisten, engineeringbedrijven, onderzoeksinstituten en universiteiten.

Over Shift2Rail

Shift2Rail is een publiekprivate samenwerking van de Europese spoorsector en de Europese Commissie. Het biedt, als onderdeel van Horizon 2020, een platform waar onderzoeksactiviteiten voor technologische innovatie in de spoorsector de komende jaren worden gebundeld. Het is het eerste gezamenlijke Europese initiatief voor railgebonden technologie waarin onderzoek, innovatie en marktgedreven oplossingen samenkomen om de integratie van nieuwe technologieën in innovatieve railoplossingen te versnellen. Shift2Rail heeft als doel bij te dragen aan het verlagen van de levenscycluskosten van spoorvervoer, het verdubbelen van de spoorcapaciteit en het verbeteren van de betrouwbaarheid en punctualiteit van het spoorvervoer.

Strukton Rail is al actief in het lighthouseproject In2Rail. Dit is een project ter voorbereiding van de Shift2Rail-activiteiten.