Nieuws

Proef zonnecentrale Doonweg kan van start gaan

21 december 2015

De provincie Gelderland heeft een subsidie toegewezen voor een proef met het afdichten van de voormalige stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek met zonnefolie. De subsidie is toegewezen aan Coöperatie Solar Green Point de Veluwe Eerbeek die het project Solarpark Eerbeek (SPEER) uitvoert. Grondbank Nederland (onderdeel van Strukton Civiel) is mede-kartrekker van de realisatie van Solarpark Doonweg. De coöperatie is opgericht door BrummenEnergie en Solar Greenpoint BV. De proef duurt twee jaar en is de eerste stap in dit project.

Drone foto Stort Doonweg 

Grondbank Nederland zal zich tijdens de realisatie van dit project bezighouden met:

  • Planvorming, ontwerp en vergunningverlening , in samenwerking met Antea Group
  • Leveren van materialen voor de benodigde constructielaag
  • Uitvoeren van grondwerk voor het profileren van de stortplaats en toepassen van de constructielaag

Doelstelling proef

De proef moet aantonen dat een volledig zonnepark zowel economisch, juridisch als technisch haalbaar is. Als deze proef slaagt, kan een groter gedeelte van de stortplaats afgedicht worden met zonnefolie. De energie die daarmee opgewekt wordt, kan jaarlijks naar verwachting 1200 tot 1400 huishoudens van stroom voorzien. 

Samenwerking

De partners en co-financiers van de proef zijn Stort Doonweg BV, Solar Green Point de Veluwe Eerbeek, de gemeente Brummen, HyET Solar BV en Grondbank Nederland BV. Bij de werkzaamheden worden zoveel mogelijk regionale partijen ingeschakeld.

Klik hier voor meer informatie over het project