Nieuws

Integraal beheer en onderhoud PGGM gegund aan Strukton Worksphere

09 december 2015

Strukton Worksphere is door PGGM geselecteerd voor het integraal beheer van het PGGM-hoofdkantoor in Zeist. Daartoe hebben beide partijen vandaag een contract getekend. Vanaf 1 januari 2016 verzorgt Strukton Worksphere het elektrotechnisch, werktuigbouwkundig en bouwkundig onderhoud alsmede het energiemanagement en terreinbeheer. Risicogestuurd onderhoud, aandacht voor duurzaamheid en inzet van innovaties maken deel uit van dit uitdagende integraal prestatiecontract. De looptijd van het contract bedraagt tien jaar.

PGGM Zeist 

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk, werkend vanuit Zeist. Evert Lemmen, CEO Strukton Worksphere, benadrukte tijdens de ondertekening dat werken aan morgen vandaag al begint.

“Bij Strukton Worksphere willen wij de moderne wereld verbeteren met kennis. Wij richten ons hierbij op een duurzame leefomgeving, waarin mensen ongestoord en veilig kunnen werken in een gezonde en prettige werkomgeving. Met inzet van onze kennis en slimme technologische oplossingen zorgen wij voor een aangename verblijfsomgeving met aandacht voor levensduur, mens en natuur.”

Evert Lemmen, CEO Strukton Worksphere

In control met Strukton PULSE

Door het uitvoeren van een FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis) inventariseert Strukton Worksphere de risico’s bij PGGM en verzorgt op basis van een op maat gemaakt onderhoudsplan zowel het preventief, correctief als vervangingsonderhoud. Daarbij wordt het onderhoud- en beheerplatform Strukton PULSE ingezet om het comfort te borgen en besparingen op het gebied van energie te signaleren en te realiseren.

In dit integraal beheercontract zijn doelstellingen opgenomen waarmee PGGM haar footprint kan verkleinen. Zo draagt Strukton Worksphere bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van PGGM. Door het continue monitoren van de gebouwinstallaties met het Strukton PULSE platform worden storingen voorkomen en opgelost voordat gebouwgebruikers iets bemerken, kan er optimaal onderhoud worden uitgevoerd zodat installaties langer meegaan en efficiënter blijven werken.

De implementatieperiode is gestart. Op 1 januari 2016 start dit tienjarig onderhoudscontract waarvoor comfort, ongestoorde bedrijfsvoering, gezondheid en duurzaamheid de uitgangspunten zijn.