Nieuws

Gerard Sanderink studiebeurzen voor Twents technologietalent voor tweede keer uitgereikt

25 september 2015

Op de Saxion Stadscampus in Enschede zijn vandaag voor de tweede keer de Gerard Sanderink Studiebeurzen uitgereikt. Vorig jaar werden aan negen studenten beurzen uitgereikt, van wie acht studenten ook dit jaar een beurs ontvangen. Dit jaar namen opnieuw acht talentvolle studenten de beurzen van Sanderink persoonlijk in ontvangst. Vier van hen studeren aan de Universiteit Twente en vier studeren bij Saxion. Er zijn dus in totaal zestien studenten die met behulp van weldoener Sanderink aan het nieuwe studiejaar beginnen.

Uitreiking_Sanderink_beurzen_2015 

Initiatiefnemer en grondlegger voor deze beurzen is Gerard Sanderink. Met de financiële bijdrage per student van 10.000 euro per jaar stimuleert Sanderink jonge, talentvolle studenten met aantoonbare capaciteiten op het gebied van technologie in hun verdere ontwikkeling. De beurs wordt per jaar toegekend. In principe wordt de beurs bij gelijkblijvende omstandigheden gehandhaafd tot het einde van de studie. Jaarlijks stelt de Stichting Gerard Sanderink vast aan wie de nieuw te vergeven beurzen worden toegekend. Dat gebeurt op basis van een aantal criteria. Onder andere moeten de studenten een technische studie volgen aan de Universiteit Twente of Saxion, woonachtig zijn in Twente, bereid zijn zich na afronding van de studie te verbinden aan een Twents bedrijf en zich maatschappelijk breed te ontwikkelen.

“Wij vinden het een geweldig initiatief, dat precies past in onze opdracht om techniekonderwijs te stimuleren. Jong talent krijgt een unieke kans en is straks een aanwinst voor het regionale bedrijfsleven.”

Wim Boomkamp, voorzitter College van Bestuur Saxion

“We hebben veel waardering voor het feit dat Gerard Sanderink middels deze beurzen het voor een groep talentvolle studenten mogelijk maakt een gedegen opleiding te volgen aan de Universiteit Twente. Wij verwelkomen ze dan ook van harte.”

Kees van Ast, vicevoorzitter College van Bestuur Universiteit Twente

“Tijd die ik normaliter aan werk zou spenderen, kan ik nu gebruiken voor school, vrijwilligerswerk en sport. Ook volg ik een minor aan de Wageningen UR, wat nooit had gekund als ik de Sanderinkbeurs niet had gekregen. Kort samengevat heeft de beurs mij dus heel veel vrijheid opgeleverd om me te kunnen ontwikkelen op de manier die bij mij past.”

Saxionstudent Laura te Nijenhuis

Over Stichting Gerard Sanderink

Ondernemer Gerard Sanderink is onder meer eigenaar van het investeringsbedrijf Sanderink Investments, waaronder IT-bedrijf Centric, technologiebedrijf Strukton en advies- en ingenieursbureau Antea Group vallen. Gerard Sanderink, geboren en getogen in Twente, draagt de regio een warm hart toe. Om zich in te zetten voor de regio heeft hij het beurzenprogramma gestart met het doel om jonge, talentvolle studenten voor Twente te behouden en in hun verdere ontwikkeling te ondersteunen. Daarnaast werkt hij aan het Sanderink Technology Centre, een innovatiecentrum dat als innovatieversneller moet dienen voor talentvolle jonge technici.