Nieuws

Financial close voor pps-project herontwikkeling rijkskantoor De Knoop

01 september 2015

Het Rijksvastgoedbedrijf en het consortium R Creators hebben op 20 augustus jl. Financial Close bereikt voor het op 20 juli jl. afgesloten DBFMO-contract voor de herontwikkeling van het rijkskantoor De Knoop. Het project behelst de combinatie van gedeeltelijke sloop, renovatie en uitbreiding op het terrein van de voormalige Knoopkazerne voor de realisatie van een gecombineerd kantoor- en vergadercentrum van circa 30.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) voor de Rijksoverheid. In het rijkskantoor komen ruim 1.000 werkplekken en een vergadercentrum voor 1.000 bezoekers.

R Creators - De Knoop - Atrium 

Het consortium R Creators, dat bestaat uit consortiumpartners Strukton, Facilicom en Ballast Nedam, verzorgt het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de exploitatie. Na ingebruikname in 2018 start de exploitatiefase met een looptijd van 20 jaar. De missie van R Creators is dat iedere gebruiker van het toekomstige rijkskantoor tevreden is.

De financiering van het project wordt verstrekt door de lenders Landesbank Hessen Thüringen Girozentrale (Heleba) en de Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Nord LB). Het eigen vermogen wordt verschaft door Strukton Assets B.V. en Facilicom PPS Contracten B.V. De contante waarde van het project bedraagt ca. EUR 120 miljoen, exclusief BTW.

Duurzaam partnerschap en gastheerschap

In het project staan duurzaam partnerschap en gastheerschap centraal. Daarbij ligt voor het rijkskantoor De Knoop voor wat betreft duurzaamheid de focus niet alleen op het reduceren van energieverbruik en materiaalgebruik, maar ook op maximale flexibiliteit zodat het gebouw en de dienstverlening toekomstbestendig zijn. De levensduurkosten van het nieuwe rijkskantoor zullen lager zijn, doordat alle diensten door één en dezelfde partij in onderlinge samenhang worden ontworpen, gefinancierd, uitgevoerd en geëxploiteerd. R Creators zal nauw samenwerken met de opdrachtgever en toekomstige gebruikers, om tot een optimaal resultaat te komen. Rijkskantoor De Knoop wordt een gebouw waar gebruikers met plezier naar toe komen om te werken, te vergaderen en collega’s te ontmoeten. Het gebouw krijgt qua uitstraling en invulling meerwaarde voor de stad Utrecht en voor het Rijk. Als de Knoop in 2018 wordt geopend, is dit gastvrije gebouw klaar voor twintig jaar gebruik, dienstverlening en samenwerking. Het gebied rondom Utrecht Centraal waar het rijkskantoor De Knoop is gesitueerd, maakt onderdeel uit van het masterplan Stationsgebied Utrecht.

Pps-project

Het project wordt uitgevoerd in de vorm van een DBFMO-overeenkomst (Design, Build, Finance, Maintain and Operate). Dit houdt in dat R Creators niet alleen verantwoordelijk is voor het ontwerp, de renovatie en de uitbreiding van het project, maar ook voor de financiering, het onderhoud, het beheer en de facilitaire dienstverlening.
De realisatie start in het voorjaar van 2016 en het rijkskantoor zal begin 2018 in gebruik worden genomen. Daarna zal een onderhouds- en exploitatiefase van 20 jaar starten.

Betrokken partijen

Opdrachtnemer is de vennootschap R Creators B.V. met als aandeelhouders Strukton Integrale Projecten (80%) en Facilicom PPS Contracten (20%). De uitvoerende partijen van R Creators zijn Strukton Worksphere, Ballast Nedam en Facilicom Bedrijfsdiensten. Het ontwerp is van de hand van de architecten cepezed (gebouw), Fokkema & Partners (interieur) en Rijnboutt (stedenbouwkundige inpassing). Adviseurs van het consortium zijn verder Norton Rose Fulbright (lenders legal advisor), Allen & Overy (consortium legal advisor) en Rebelgroup (financial advisor). De lenders zijn Landesbank Hessen Thüringen Girozentrale (Heleba) en de Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Nord LB).