Nieuws

Definitieve gunning Rijkskantoor De Knoop aan consortium Strukton, Ballast Nedam en Facilicom

24 juni 2015

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het consortium R Creators opdracht verleend tot de herontwikkeling van de voormalige Knoopkazerne in Utrecht tot Rijkskantoor De Knoop. Het consortium R Creators, dat bestaat uit consortiumpartners Strukton, Ballast Nedam en Facilicom, heeft de economisch meest voordelige aanbieding gedaan in de Europese aanbesteding. De DBFMO-overeenkomst omvat ontwerp, bouw, onderhoud en exploitatie. Na ingebruikname in 2018 start de exploitatiefase met een looptijd van 20 jaar. De missie van R Creators is dat iedere gebruiker van het toekomstige rijkskantoor tevreden is.

R Creators - De Knoop - Atrium 

Ruimte, ritme, route en resultaat

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt het Rijkskantoor De Knoop aan de Croeselaan in Utrecht tot een modern kantoor. Verschillende rijksdiensten zullen hun intrek nemen in het gebouw. Rijkskantoor De Knoop wordt een gebouw waar gebruikers met plezier naar toe komen om te werken, te vergaderen en collega’s te ontmoeten. Het gebouw krijgt qua uitstraling en invulling meerwaarde voor de stad Utrecht en voor het Rijk. Als de Knoop in 2018 wordt geopend, is dit gastvrije gebouw klaar voor twintig jaar gebruik, dienstverlening en samenwerking. Het project behelst de combinatie van gedeeltelijke sloop, renovatie en uitbreiding op het terrein van de voormalige Knoopkazerne voor de realisatie van een gecombineerd kantoor- en vergadercentrum van circa 30.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) voor de Rijksoverheid. Het gebied rondom Utrecht Centraal waar het Rijkskantoor De Knoop is gesitueerd, maakt onderdeel uit van het masterplan Stationsgebied Utrecht.

Pps-project

Bijzonder aan dit project is dat het in de vorm van een DBFMO-overeenkomst (Design, Build, Finance, Maintain and Operate) wordt uitgevoerd. Dit houdt in dat R Creators niet alleen verantwoordelijk is  voor het ontwerp, de renovatie en de uitbreiding van het project, maar ook voor de financiering, het onderhoud, het beheer en de facilitaire dienstverlening. Kwaliteit staat voorop in het integrale voorstel van R Creators. De levensduurkosten van het nieuwe Rijkskantoor zullen lager zijn, doordat alle diensten door één en dezelfde partij in onderlinge samenhang worden ontworpen, gefinancierd, uitgevoerd en geëxploiteerd.

De komende periode staat in het teken van het afronden en formaliseren van de contracten en de financiering. R Creators is inmiddels begonnen met de nadere planuitwerking. De uitvoering begint in 2015 en het Rijkskantoor zal begin 2018 in gebruik worden genomen, waarna een onderhouds- en exploitatiefase van 20 jaar zal starten.

Betrokken partijen

Opdrachtnemer is de vennootschap R Creators B.V. met als aandeelhouders Strukton Integrale Projecten (80%) en Facilicom PPS Contracten (20%). De uitvoerende partijen van R Creators zijn Strukton Worksphere, Ballast Nedam en Facilicom Bedrijfsdiensten. Het ontwerp dat het consortium R Creators heeft aangeboden is van de hand van de architecten cepezed (gebouw), Fokkema & Partners (interieur) en Rijnboutt (stedenbouwkundige inpassing). Adviseurs van het consortium zijn verder Norton Rose Fulbright (lenders legal advisor), Allen & Overy (consortium legal advisor) en Rebelgroup (financial advisor).