Nieuws

Bouwkundig onderhoud GGZ Friesland naar Strukton Worksphere

22 december 2015

GGZ Friesland heeft het contract voor het bouwkundig beheer en onderhoud van de gebouwen en de terreinvoorzieningen gegund aan Strukton Worksphere. Dit onderhoudscontract met preventief en correctief onderhoud, een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor alle locaties (ca. 104.000 bvo) gaat in op 1 februari 2016. Transparantie, samenwerken, procesbeheersing en verduurzaming staan aan de basis van dit partnership.

GGZ Friesland contractondertekening 

Op diverse locaties verspreid over de provincie Friesland biedt GGZ Friesland professionele hulp aan mensen met psychiatrische stoornissen of ernstige psychische problemen. Strukton Worksphere is verantwoordelijk voor effectief en efficiënt bouwkundig onderhoudsmanagement en uitvoering van het bouwkundig onderhoud aan wegen, paden en terreinvoorzieningen van de gebouwen van deze organisatie voor geestelijke gezondheidszorg. Strukton Worksphere en GGZ Friesland hebben hierover duidelijke prestaties afgesproken. Het onderhoud is van groot belang voor het veilig, gezond en duurzaam functioneren van de gebouwen en is van directe invloed op gebruik door en de beleving van medewerkers en cliënten.

Transparantie, samenwerken en procesbeheersing

Het accent bij dit onderhoudscontract ligt op transparantie, samenwerken en procesbeheersing. Adriaan Jansen, voorzitter Raad van Bestuur GGZ Friesland, en Bert Haan, directeur Strukton Worksphere regio Noord-Oost, tekenden het onderhoudscontract.

“Wij nemen in dit partnership de hele zorg voor het bouwkundig beheer en onderhoud van de gebouwen en terreinvoorzieningen op ons. Hierbij denken wij als proactief partner mee in zaken als asset management, het verhogen van levensduur en verhogen van bezettingsgraad van de gebouwen, in reductie van energiekosten en de verduurzaming van het totale vastgoed. Dat doen we samen met GGZ Friesland. Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid als regiepartner.”

Bert Haan, directeur Strukton Worksphere Regio Noord-Oost

Partnership

Bij deze aanbesteding, volgens de methodiek van Best Value Procurement (“Prestatie-inkoop”: expertkeuze), heeft Strukton Worksphere aangetoond dé onderhoudspartner voor de toekomst te zijn.

“Door zorgvuldige toepassing van deze, in de bouw nog ongebruikelijke vorm van inkoop, heb ik er alle vertrouwen in dat Strukton Worksphere de juiste partner voor GGZ Friesland zal zijn”

Theo Haverkamp van HIJ5 Regiepartners, begeleidde deze aanbesteding

Als partner van GGZ Friesland zet Strukton Worksphere al haar kennis van gebouwen en technologie in om medewerkers en cliënten van GGZ Friesland een comfortabele werk- en verblijfsomgeving te bieden. Dit doet Strukton Worksphere door risico’s te minimaliseren, kansen te benutten; door tegen minimale totale kosten te zorgen voor maximale tevredenheid.

 

GGZ Friesland gebouwen