Nieuws

Baanbrekend met onderhoud voor Regiotram Utrecht

03 april 2015

Sinds 2014 voert Strukton Rail het contract uit voor beheer, onderhoud en storingswerkzaamheden aan de trambaan in Utrecht. Met opdrachtgever Regiotram Utrecht is als vervolg daarop een baanbrekend onderhoudsconcept opgesteld, waarin de kernbegrippen ‘risicosturing’ en ‘preventief ingrijpen’ centraal staan. Op 1 april tekenden Regiotram Utrecht en Strukton het nieuwe onderhoudscontract.

Contract beheer SUNIJ 1 april 2015 

In plaats van een klassieke verdeling tussen opdrachtgever en aannemer hebben beide partijen ervoor gekozen om er een echte coproductie van te maken. Gezamenlijk is op basis van ervaringen uit de praktijk ervoor gekozen om gericht te sturen op de kwaliteit van de tramvoorzieningen.

Het nieuwe onderhoudsconcept is daarmee meer dan een papieren overeenkomst geworden. Kwaliteitscriteria zijn aangescherpt en transparant gemaakt, zodat opdrachtgever en aannemer van elkaar weten hoe en wanneer te handelen onder welke omstandigheden. Het concept kan op die manier direct ook worden toegepast. Bovendien zijn de nieuwe afspraken gebaseerd en aangelijnd op de kwaliteitsnormen van PAS 55, het certificaat waarmee Regiotram Utrecht sinds december 2014 werkt. Het nieuwe onderhoudsconcept is om deze reden de eerste in zijn soort in Nederland. Alle reden voor Regiotram en Strukton om op de remise in Nieuwegein de handtekening te zetten onder deze overeenkomst.

Dit bericht is gebaseerd op een bericht van Regiotram Utrecht.

Foto (van Regiotram Utrecht): Namens Strukton tekende contractmanager James van Kraanen (links) en namens Regiotram Paul Tulp (beheerder traminfrastructuur)