Nieuws

Verbouwing Internationale School Eindhoven ontvangt BREEAM good certificaat

24 maart 2014

Op 10 februari heeft de Internationale School Eindhoven (ISE) het BREEAM good certificaat toegekend gekregen van de Dutch Green Building Council.

Vlaggenmast Internationale School Eindhoven 

Het consortium ISE Exploitatie (bestaande uit Strukton Worksphere en partners Mansveld Projecten en Services en vb&t facilitair management) heeft het monumentale pand, dat ooit dienst deed als kazerne, herontwikkeld. Voor een periode van dertig jaar verzorgt het Strukton Worksphere ook het beheer en onderhoud van de gebouwen en de installaties in de gebouwen. En is voor die periode ook verantwoordelijk voor de exploitatie. De toekenning van het certificaat bewijst dat het gebouw duurzaam is.

Het certificaat wordt uitgereikt aan projecten die voldoen aan verschillende categorieën van duurzaamheidprestaties, zoals gezondheid, energie en afval. Het gebouw is de enige (monumentale) school in Nederland met deze certificering. De oorspronkelijke kazerne is omgebouwd tot onderwijscampus waarbij bestaande rijksmonumentale panden zijn gerenoveerd en eveneens nieuwbouw is toegevoegd.

Bekijk het BREEAM-certificaat van de Internationale School Eindhoven (pdf, 1103 kB).

Investeringen in duurzaamheid

De certificatie van het gebouw is bijzonder. De school heeft namelijk een monumentstatus en monumentale gebouwen mogen slechts beperkt worden aangepast. Toch is het ontwerp en de realisatie van de renovatie dermate gestructureerd dat het voldoet aan de criterialijst van de Council.

BREEAM-certificaten Strukton

Eerder behaalde Strukton al enkele certificaten. Eind 2013 kreeg het project huisvesting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Belastingdienst in Groningen al de BREEAM-NL In-Use score van vier sterren toegekend. Ook het kantoor van Strukton Worksphere in Son heeft een BREEAM certificaat: het was het vijfde gebouw in Nederland dat op alle drie de subonderdelen – de fysieke eigenschappen, het beheer en het gebruik – het label BREEAM-NL in-Use verkreeg. Dit label sluit naadloos aan bij de filosofie van Strukton waarin denken in levensduur centraal staat.