Nieuws

Strukton Worksphere vaste onderhoudspartner Centraal Orgaan opvang asielzoekers in het noorden

04 februari 2014

Strukton Worksphere gaat in het noorden van het land voor alle vestigingen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de komende twee jaar de bouwkundige onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Op 8 januari van dit jaar maakte het COA dit bekend.

Maximale controle, minimale tijdbesteding

Door te streven naar een eenheid in werkwijze op alle locaties beoogt het COA de kosten, tijd en kwaliteit van het bouwkundig onderhoud aan haar percelen te beheersen. Ze zoeken daarvoor naar raamovereenkomsten met aannemers en willen deze centraal aansturen. Het uiteindelijke doel van het COA is om de medewerkers van de Unit Huisvesting en de Unit Uitvoering maximale controle te geven met een minimale tijdbesteding.

Bouwkundig onderhoud asielzoekerscentra

De raamovereenkomst betreft het uitvoeren van bouwkundig onderhoud van de asielzoekerscentra in het noorden van het land. De werkzaamheden zullen vanuit de Struktonvestiging in Groningen aangestuurd worden. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het preventief- en planmatig onderhoud en alle voorkomende functionele aanpassingen voor de komende twee jaar. Daarnaast voert Strukton eventuele herstelwerkzaamheden van schade als gevolg van bijvoorbeeld vandalisme uit, ook als dit buiten kantoortijden valt. Mochten er als gevolg van politieke beleidswijzigingen uitbreidingen of inkrimpingen van de locaties nodig zijn, dan zal Strukton deze ook uitvoeren.
 
De overeenkomst gaat 1 februari 2014 in en heeft een looptijd van twee jaar en kan met twee keer twaalf maanden worden verlengd. Onder de raamovereenkomst vallen ook renovaties tot € 1 miljoen en functionele aanpassingen tot € 500.000,-.