Nieuws

Strukton realiseert reductie CO2-uitstoot in eerste helft 2014

18 december 2014

Strukton heeft de ambitie zijn CO2-emissie, gerelateerd aan de omzet, jaarlijks met 2% te laten dalen. De jaarlijkse metingen worden gedaan tegen de achtergrond van de doelstelling om voor de gehele reikwijdte van energiemanagement op 1 januari 2020 een CO2-emissiereductie van 15% gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten te realiseren (t.o.v. referentiejaar 2009).

CO2 Bewust certificaat van Strukton Groep

De CO2-uitstoot van Strukton Civiel, Strukton Worksphere en Strukton Integrale Projecten –die samen vallen onder het CO2 Bewust certificaat van Strukton Groep – is in de eerste helft van 2014 in absolute zin fors gedaald: in de eerste helft bedroeg de CO2-uitstoot 17.700 ton, in dezelfde periode vorig jaar was dit 21.400 ton. Dit is een daling van 20%.

Strukton doet het als bedrijf dus goed. Ook in het derde kwartaal wordt deze lijn doorgetrokken; deze periode laat een absolute CO2-reductie van 12% (cumulatief) zien t.o.v. dezelfde periode uit 2013.

35% van de CO2-uitstoot komt voor rekening van de leaseauto’s. Het materieel park en de asfaltcentrales zijn goed voor ongeveer 20% van de CO2-uitstoot.

CO2 Bewust certificaat van Strukton Rail

Strukton heeft twee certificaten: één voor Strukton Groep en één voor Strukton Rail. Meer informatie over de CO2-uitstoot van Strukton rail is te vinden op de website van Strukton Rail.

Initiatieven

Strukton neemt allerlei initiatieven om CO2 te besparen. Op centraal niveau zijn dit bijvoorbeeld een leaseregeling met zuinige auto’s en een proef met mobiliteitsbudgetten. Op lokaal niveau lopen initiatieven met o.a. vervanging verlichting en met hybride graafmachines. Ook werkt Strukton samen met partners, zoals in het project Het Nieuwe Draaien. Samen met Stichting Natuur en Milieu en met collega-bedrijven stimuleert Strukton machinisten om zuiniger te werken met mobiele werktuigen. Met RWS en partners uit de betonketen bestaat een samenwerkingsverband waarin stappen worden gezet voor recycling van beton en CO2-arm cement. 

Over Strukton

Strukton helpt klanten in de markten railsystemen, civiele infrastructuur en techniek & gebouwen verder door de toepassing van specialistische technieken. Behalve de Nederlandse en Europese markt bedient Strukton met zijn specialismen ook steeds meer de wereldmarkt. Het bedrijf telt circa 7.000 medewerkers en heeft een omzet van 1,6 miljard euro.