Nieuws

Strukton gekozen als onderhoudspartij voor ministeries en ambtswoning

02 oktober 2014

Strukton Worksphere heeft eind september het vierjarig prestatiecontract voor onderhoud van circa 700.000m2 van verschillende gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf ondertekend. Het onderhoud heeft o.a. betrekking op de ministeries gelegen in Den Haag (waaronder Economische Zaken en Buitenlandse Zaken) en de ambtswoning van de minister-president.

RVB 

Verscheidenheid gebouwen

De opdracht, met een optie van verlenging van 2x1 jaar, betreft het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan elektrotechnische en klimaattechnische installaties in diverse gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf. De verscheidenheid van gebouwen, functies en gebruikers is groot: van ministeries tot de ambtswoning van de minister-president. En objecten in het zuiden van Nederland en Noord-Holland. De brede diversiteit in omvang, complexiteit en leeftijd van de installaties maakt de opdracht nóg uitdagender voor Strukton. 

“Dat wij deelgenoot zijn om de gebruiker, eigenaar en het gebouw met zijn installaties optima forma te laten functioneren, is een eer. Daarbij zetten we onze technische kennis in, zowel op de locaties als via technisch beheer op afstand. Via technisch beheer op afstand kunnen aankomende storingen worden gesignaleerd voordat ze zich voordoen en kunnen de onderhoudswerkzaamheden efficiënter worden gepland.”

implementatiemanager Eric Collignon

Klantkennis en expertise

Strukton Worksphere heeft de aanbesteding gewonnen op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De keuze viel op Strukton vanwege de kennis van de klant(en) en de expertise. Daarbij gaf het opgeleverde concrete plan van aanpak, waarin beheer en onderhoud en overname van de installaties van de huidige onderhoudspartij doeltreffend staan omschreven, de doorslag.