Nieuws

Strukton en Universiteit Twente tekenen onderzoeksovereenkomst

18 december 2014

De Universiteit Twente (UT) gaat Strukton Rail helpen met toegepast wetenschappelijk onderzoek om de prestaties van het Nederlandse spoorwegnetwerk te verbeteren. Strukton stelt hiervoor een bedrag van één miljoen euro beschikbaar. Op 17 december ondertekenden Victor van der Chijs (voorzitter van het College van Bestuur UT) en Gerard Sanderink (directievoorzitter Strukton) hiervoor de overeenkomst.

Tekenen contract Gerard en Victor 

Drie promovendi zullen de komende vier jaar onderzoek uitvoeren met als doel om de transitie te maken van reactief onderhoud naar data gedreven predictief assetmanagement, door het ontwikkelen en gebruik te maken van een reeks van continue monitoringsystemen, innovatieve processen en uitvoeringsmethoden. Dit zal de zekerheid vergroten over de werkelijke toestand van de objecten in en op het spoor, waardoor de aantal onverwachte storingen verminderen. En hierdoor kan tijdig en juist onderhoud uitgevoerd worden.

Samenwerking Universiteit Twente

Ondernemer Gerard Sanderink heeft eerder dit jaar vanuit de Stichting Gerard Sanderink een beurzenprogramma gestart, om zich in te zetten voor de regio met het doel om jonge, talentvolle studenten voor Twente te behouden en in hun verdere ontwikkeling te ondersteunen. Aan negen talentvolle Twentse studenten van Saxion en Universiteit Twente is afgelopen september deze studiebeurs toegekend.

Consortium Twente Is Maintenance Excellence (TIME)

De behoefte aan wetenschappelijke kennis op het gebied van maintenance wordt vanuit de industrie steeds groter. Het consortium Twente Is Maintenance Excellence (TIME), verantwoordelijk voor een breed pallet van onderzoek naar onderhoud, speelt hierop in.
Het vakgebied onderhoud (of maintenance) gaat al lang niet meer alleen over vette handen en steeksleutels. Maintenance, waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben, is bezig aan een flinke inhaalslag en staat bol van de innovaties. De behoefte aan academisch geschoold personeel is groot en wetenschappelijk onderzoek is van levensbelang.
Alles waarmee we werken heeft onderhoud nodig. Storingen of verwaarlozingen kunnen in veel toepassingen (kernenergie, luchtvaart, defensie) leiden tot grote catastrofes.

De Universiteit Twente werkt op dit gebied al samen met grote industrieën als Liander, NedTrain, ProRail, DAF Trucks, SKF, Thales en Defensie. Er wordt daarbij een multidisciplinaire aanpak op het gebied van maintenance gevolgd. Ook Strukton gaat nu met de maintenance-groepen in Twente samenwerken.

Over Strukton

Strukton helpt klanten in de markten railsystemen, civiele infrastructuur en techniek & gebouwen verder door de toepassing van specialistische technieken. Behalve de Nederlandse en Europese markt bedient Strukton met zijn specialismen ook steeds meer de wereldmarkt. Het bedrijf telt circa 7.000 medewerkers en heeft een omzet van 1,6 miljard euro.